Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 1 januari 2027

 

Lukas 1:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben;"

"Hooggeachte Teofilus, Al velen hebben zich gezet tot het maken van een verslag van de gebeurtenissen die zich onder ons hebben voltrokken;"

"Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,"

"Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,"

"Beste Theofilus, er zijn al verscheidene boeken over het leven van Jezus Christus geschreven."

 

Overdenking van vandaag:

Theofilus betekent vriend van God. We kunnen er niet zeker van zijn of de naam verwijst naar een echt persoon, of dat het symbolisch is bedoeld om ieder persoon aan te spreken die tracht te leven als een vriend van God. Lucas wil dat we weten dat zijn evangelie geschreven is nadat vele andere verslagen van Jezus' leven zijn geschreven. Zijn verhaal gaat over het werk dat God had gedaan door de gebeurtenissen van Jezus' leven.  

Het belangrijkste voor ons: dit is onze uitnodiging om te gaan zoeken naar God en hem te eren met ons leven. Jezus heeft beloofd dat als wij proberen hem te vinden, we hem vinden! Laten we deze uitnodiging accepteren en ons hart openstellen, zowel voor God en voor zijn werk door zijn Zoon.

 

Gebed:

Vader, als ik dit nieuwe jaar begin wil ik u meer volledig kennen door wat Jezus heeft gedaan in zijn aards dienen zodat ik u meer volledig kan dienen in mijn dagelijks leven. Onthul alstublieft Jezus aan mij als ik zijn leven bestudeer in het evangelie van Lucas het komende jaar. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 1:1-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn; Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus! Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt."

"Hooggeachte Teofilus, Al velen hebben zich gezet tot het maken van een verslag van de gebeurtenissen die zich onder ons hebben voltrokken; en wel, zoals die ons zijn overgeleverd door diegenen die van het begin af ooggetuigen zijn geweest en zich in dienst hebben gesteld van de boodschap. Vandaar dat ook ik ertoe gekomen ben na alles vanaf het begin nauwkeurig te hebben nagegaan het voor u in goede orde op schrift te stellen, zodat u kunt zien hoe betrouwbaar alles is wat men u heeft verteld."

"Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus, opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt."

"Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent."

"Beste Theofilus, er zijn al verscheidene boeken over het leven van Jezus Christus geschreven. Men is daarbij steeds uitgegaan van wat de eerste discipelen en andere ooggetuigen hebben verteld. Toch dacht ik dat het nuttig zou zijn alles nog eens nauwkeurig na te gaan en u daarvan een geordend verslag uit te brengen. U zult zien dat het volledig overeenstemt met wat u is geleerd."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

31 december 2026 Johannes 21:24-25
30 december 2026 Johannes 21:20-22
29 december 2026 Johannes 21:18-19
28 december 2026 Johannes 21:15-17
27 december 2026 Johannes 21:12-14
26 december 2026 Johannes 21:8-11
25 december 2026 Johannes 21:4-7
 

Home