Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 11 maart 2024

 

Markus 4:33

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het Woord, naardat zij het horen konden."

"Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij de mensen zijn boodschap; alleen zo konden ze die horen."

"Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen;"

"Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen;"

"Hij vertelde hun veel van zulke gelijkenissen. Anders zouden zij Hem niet begrijpen."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is een fantastische leraar. In zijn aards dienen gebruikte hij gewone alledaagse beelden als haken om eeuwige waarheid aan te hangen. De mensen zouden deze beelden in hun dagelijkse leven zien en zouden vervolgens herinnerd worden aan de eeuwige waarheid die Jezus aan deze beelden verbond. Dit was van cruciaal belang. Ze kunnen niet alles tegelijk begrijpen.  

Tot zijn dood en opstand en zonder het werk van de Heilige Geest, was veel van wat hij zei en bedoelde een mysterie. Maar deze beelden stonden hem toe boodschappen te delen met betekenis. Later, toen deze discipelen meer over zijn leven en dienen leerden en de Heilige Geest begint te werken in het leven van iedere volgeling, konden zij het visuele beeld zien, Jezus' boodschap van de visuele haak nemen en meer volledig begrijpen.  

Gods waarheid leren is een ontzagwekkende en nederige verantwoordelijkheid. Jezus is de grote herinnering dat het ook een creatieve verantwoordelijkheid is. Meer dan enkel een boodschap verkondigen, verkondigen we de wil van God aan mensen die behoefte hebben om te begrijpen, te gehoorzamen en gezegend te worden door deze boodschap.

 

Gebed:

God, mijn lieve Abba Vader, help mij alstublieft om meer creatief en effectief te zijn in mijn verkondiging van uw wil. Ik weet dat Jezus een krachtig leraar was in woord en daad. Ik wil dat mijn leven toont wat ik onderwijs, zodat anderen weten dat dit bericht niet alleen waar is, maar ook leefbaar.  

Ik wil ook anderen helpen de macht, schoonheid, mysterie, genade en heiligheid van uw wil te begrijpen. Ik weet dat ik dit niet kan doen op alleen mijn eigen inspanningen. Dus, Hemelse Vader, ik beloof om een goede rentmeester te worden van de genade die u mij gegeven heeft als leraar. Ik zal creatief mijn best doen.  

Maar Vader, ik vraag dat uw Geest dat neemt wat goed is en het veel beter maakt en dat uw genade dat neemt wat slecht is en het niet een belemmering laat zijn voor degenen die uw waarheid graag willen kennen. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 4:26-34

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp; En [voorts] sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe. Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht [zich] voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken? [Namelijk] bij een mosterdzaad, hetwelk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden, die op de aarde [zijn]. En wanneer het gezaaid is, gaat het op, en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het Woord, naardat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder."

"Jezus zei: 'Het koninkrijk van God kun je vergelijken met een man die zaad in zijn akker zaaide. Hij slaapt en staat op, iedere nacht, iedere dag, en ondertussen kiemt het zaad en groeit het op zonder dat hij weet hoe. Vanzelf brengt de aarde vrucht voort: eerst de halm, dan de aar, vervolgens de korrels in de aar. En wanneer de korrels rijp zijn, gaat hij meteen met zijn sikkel aan de slag, want de tijd om te oogsten is gekomen.' En hij vervolgde: 'Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken? Hoe kunnen we het uitbeelden? Het is als het mosterdzaadje. Als je zaait, is het het kleinste van alle zaden op aarde. Maar als het gezaaid is en opkomt, wordt het groter dan alle andere planten. Het krijgt zulke grote takken dat de vogels kunnen nestelen in zijn schaduw.' Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij de mensen zijn boodschap; alleen zo konden ze die horen. Hij sprak altijd in gelijkenissen, maar aan zijn leerlingen legde hij alles uit, als hij met hen alleen was."

"En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. En Hij zeide: Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde, en toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen. En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde Hij alles."

"En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.' En hij zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.' Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles."

"Het Koninkrijk van God kan vergeleken worden met een boer, die zijn land inzaaide. Na verloop van tijd kwam het zaad op. Het groeide vanzelf zonder dat de boer er iets aan deed. Eerst kwamen er jonge halmpjes uit de grond. Later kregen ze aren. Tenslotte kwamen er dikke, volle graankorrels in de aren. Zodra het graan rijp was, nam de boer zijn sikkel en haalde de oogst binnen. Waarmee kunnen wij het Koninkrijk van God nog meer vergelijken? Wat zal Ik zeggen? et lijkt op een mosterdzaadje. Hoewel dat een heel klein zaadje is, wordt het toch een erg grote struik. Er komen zulke grote takken aan dat de vogels eronder schuilen en erin kunnen nestelen." Hij vertelde hun veel van zulke gelijkenissen. Anders zouden zij Hem niet begrijpen. Als Hij hun iets wilde leren, deed Hij dat trouwens altijd door een gelijkenis te vertellen. Maar als Hij met Zijn discipelen alleen was, legde Hij hun alles uit."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

10 maart 2024 Markus 4:30-32
9 maart 2024 Markus 4:26-29
8 maart 2024 Markus 4:25
7 maart 2024 Markus 4:23-24
6 maart 2024 Markus 4:21-22
5 maart 2024 Markus 4:20
4 maart 2024 Markus 4:18-19
 

Home