Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 8 maart 2024

 

Markus 4:25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft."

"Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, hem zal worden afgenomen zelfs wat hij heeft.'"

"Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'"

"Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'"

"Ja, nog meer. Want wie veel heeft, zal veel krijgen. Wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus wil dat wij weten dat als wij onszelf gebruiken om naar hem te luisteren, hij nog steeds actief is in de communicatie. Hij zal ons helpen meer te begrijpen! Maar we moeten openstaan voor zijn leer. We moeten bereid zijn te luisteren, te horen en zijn boodschap te gebruiken in ons leven.  

Maar als we slordig zijn, belangeloos of hardvochtig voor de boodschap van Jezus, zal het kleine beetje dat we begrijpen van ons afgenomen worden. Er is een dringende noodzaak voor ons horen van de Meester.  

Twee regendruppels kunnen centimeters van elkaar landen aan weerszijden van de Continentale Waterscheiding in Amerika en één zal uiteindelijk in de Stille Oceaan belanden en de andere in de Atlantische Oceaan. Luisteraars van Jezus' boodschap kunnen ook eindigen in aparte werelden op basis van hun wensen om open te staan voor zijn leer.  

We hebben een enorme verantwoordelijkheid en mogelijkheid om te luisteren naar Jezus! Onze toewijding om dit te doen zijn sterk bepalend voor de uiteindelijke bestemming van ons leven.

 

Gebed:

O God, Vader, Heer van hemel en aarde, help me te horen. Sterker nog, Hemelse Vader, creëer in mij een honger om de waarheid van Jezus te horen. Open mijn hart voor de boodschap van uw Zoon. Haal de barrières weg die mij tegenhouden om alert te zijn. Ik wil dat mijn leven gevormd wordt door de woorden van uw Zoon. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 4:21-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot hen: Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde? [Is] [het] niet, opdat zij op den kandelaar gezet worde? Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, [om] verborgen [te] [zijn], maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft."

"Ook zei hij tegen hen: 'Breng je soms een olielamp binnen om die onder een korenmaat te zetten of onder het bed? Je zet hem toch op een standaard! Want iets wordt alleen maar weggeborgen om het voor de dag te halen, iets wordt alleen geheimgehouden om het openbaar te maken. Wie oren heeft, moet ook luisteren!' Ook zei hij: 'Let goed op wat u nu hoort! God zal u meten met de maat waarmee u zelf meet; ja, hij zal u nog wat meer geven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, hem zal worden afgenomen zelfs wat hij heeft.'"

"En Hij zeide tot hen: De lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden."

"Tegen de menigte zei hij: 'Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten uitdoven of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!' Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'"

"Daarna zei Jezus: "Als je een lamp aansteekt, zet je er toch geen pot overheen. Natuurlijk niet! En je verstopt hem ook niet onder een bed. Je zet hem ergens bovenop of houdt hem omhoog. Dan schijnt het licht alle kanten uit. Zo zal alles wat geheim of verborgen is, eens aan het licht komen. Onthoud dat goed! Het hangt er helemaal vanaf hoe je luistert. God zal je geven naar de maat waarmee je zelf meet. Ja, nog meer. Want wie veel heeft, zal veel krijgen. Wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

7 maart 2024 Markus 4:23-24
6 maart 2024 Markus 4:21-22
5 maart 2024 Markus 4:20
4 maart 2024 Markus 4:18-19
3 maart 2024 Markus 4:16-17
2 maart 2024 Markus 4:15
1 maart 2024 Markus 4:14
 

Home