Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 7 maart 2024

 

Markus 4:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden."

"Wie oren heeft, moet ook luisteren!' Ook zei hij: 'Let goed op wat u nu hoort! God zal u meten met de maat waarmee u zelf meet; ja, hij zal u nog wat meer geven."

"Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!' Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld."

"Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!' Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld."

"Onthoud dat goed! Het hangt er helemaal vanaf hoe je luistert. God zal je geven naar de maat waarmee je zelf meet."

 

Overdenking van vandaag:

Als de boodschap van gisteren bedoeld was om ons te steunen - dat we op een dag allemaal in staat zijn om de waarheid over het Koninkrijk te begrijpen - is de boodschap van vandaag bedoeld om ons te motiveren. We moeten serieus, aandachtig de waarheid van Jezus nastreven.  

De enige manier om dit te doen is door aandacht te besteden aan wat hij zegt! Dat betekent we zelf opnieuw kennis nemen met het evangeliėn en dat we ons concentreren op zijn woorden. Alleen als we ons geven om te luisteren naar onze Meester zullen we kunnen groeien in ons vermogen om te zien, te begrijpen en de volledige wil van onze Heiland te weten.  

Een bekende foto van oude reclame is de hond die aandachtig luistert naar de "speaker" van een grammofoon met de titel "His Master's Voice" (de stem van de meester). Jezus zegt ons dat we moeten luisteren naar de bijbel en de stem van onze Meester!

 

Gebed:

Vader in de hemel, help me als ik probeer meer gedisciplineerd te zijn en aandachtig te hebben voor de woorden van uw Zoon en mijn Heiland. Ik wil Jezus' waarheid weten door zijn leven en woorden te bestuderen, het begrijpen en het in praktijk brengen. Kneed me en vorm me meer in een persoon zoals mijn Heer, als ik luister naar zijn stem. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 4:21-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot hen: Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde? [Is] [het] niet, opdat zij op den kandelaar gezet worde? Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, [om] verborgen [te] [zijn], maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal [meer] toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft."

"Ook zei hij tegen hen: 'Breng je soms een olielamp binnen om die onder een korenmaat te zetten of onder het bed? Je zet hem toch op een standaard! Want iets wordt alleen maar weggeborgen om het voor de dag te halen, iets wordt alleen geheimgehouden om het openbaar te maken. Wie oren heeft, moet ook luisteren!' Ook zei hij: 'Let goed op wat u nu hoort! God zal u meten met de maat waarmee u zelf meet; ja, hij zal u nog wat meer geven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, hem zal worden afgenomen zelfs wat hij heeft.'"

"En Hij zeide tot hen: De lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden."

"Tegen de menigte zei hij: 'Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten uitdoven of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!' Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'"

"Daarna zei Jezus: "Als je een lamp aansteekt, zet je er toch geen pot overheen. Natuurlijk niet! En je verstopt hem ook niet onder een bed. Je zet hem ergens bovenop of houdt hem omhoog. Dan schijnt het licht alle kanten uit. Zo zal alles wat geheim of verborgen is, eens aan het licht komen. Onthoud dat goed! Het hangt er helemaal vanaf hoe je luistert. God zal je geven naar de maat waarmee je zelf meet. Ja, nog meer. Want wie veel heeft, zal veel krijgen. Wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

6 maart 2024 Markus 4:21-22
5 maart 2024 Markus 4:20
4 maart 2024 Markus 4:18-19
3 maart 2024 Markus 4:16-17
2 maart 2024 Markus 4:15
1 maart 2024 Markus 4:14
29 februari 2024 Markus 15:36-39
 

Home