Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 24 februari 2024

 

Markus 3:31-35

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders daar buiten zoeken U. En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders? En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder."

"Toen kwamen daar zijn moeder en zijn broers; ze bleven buiten staan en stuurden iemand om hem te roepen. Er zat een grote groep mensen om Jezus heen, toen ze tegen hem zeiden: 'Buiten staan uw moeder en uw broers. Ze zoeken u.' Jezus antwoordde: 'Mijn moeder en mijn broers? Wie zijn dat?' En hij liet zijn blik gaan langs de mensen die in een kring om hem heen zaten, en zei: 'Hier zijn mijn moeder en mijn broers! Ieder die doet wat God van hem wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder.'"

"Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'"

"Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'"

"Zijn moeder en Zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten Hem roepen. Zelf bleven zij buiten staan. De mensen die om Hem heen zaten, zeiden: "Uw moeder en Uw broers en zusters staan buiten. Zij willen U spreken." Hij antwoordde: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?" Hij keek de kring rond en zei: "Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus' familie kan gevonden worden waar de woorden van Jezus en de wil van God gekoesterd en gehoorzaamd worden. Dit is niet gezegd om degenen te verwaarlozen met wie we biologische familiebanden hebben. Het is echter een herinnering dat onze familierelatie in de Geest van God sterker is dan fysieke familie. Jezus' familie is de eeuwige familie van mensen die van hem houden, hem gehoorzamen en die zich laten leiden, begeleiden en ondersteunen door de Heilige Geest.

 

Gebed:

Dierbare God en Rechtvaardige Vader, vergeef me voor mijn ongehoorzaamheid in het verleden. Ondersteun me en stimuleer me om meer gepassioneerd te zijn voor uw wil in de toekomst. Hemelse Vader, ik wil mijn liefde voor u laten zien, en uw Zoon, door te doen wat u vraagt en te gehoorzamen aan uw opdrachten. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 3:31-35

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders daar buiten zoeken U. En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders? En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder."

"Toen kwamen daar zijn moeder en zijn broers; ze bleven buiten staan en stuurden iemand om hem te roepen. Er zat een grote groep mensen om Jezus heen, toen ze tegen hem zeiden: 'Buiten staan uw moeder en uw broers. Ze zoeken u.' Jezus antwoordde: 'Mijn moeder en mijn broers? Wie zijn dat?' En hij liet zijn blik gaan langs de mensen die in een kring om hem heen zaten, en zei: 'Hier zijn mijn moeder en mijn broers! Ieder die doet wat God van hem wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder.'"

"En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken U. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn moeder en broeders? En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder."

"Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.' Hij antwoordde: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.'"

"Zijn moeder en Zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten Hem roepen. Zelf bleven zij buiten staan. De mensen die om Hem heen zaten, zeiden: "Uw moeder en Uw broers en zusters staan buiten. Zij willen U spreken." Hij antwoordde: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?" Hij keek de kring rond en zei: "Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

23 februari 2024 Markus 3:28-30
22 februari 2024 Markus 3:22-27
21 februari 2024 Markus 3:20-21
20 februari 2024 Markus 3:16-19
19 februari 2024 Markus 3:14-15
18 februari 2024 Markus 3:13
17 februari 2024 Markus 3:9-12
 

Home