Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 5 februari 2024

 

Markus 2:15-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd. En de Schriftgeleerden en de Farizeen, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat [is] [het], dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, [dat] horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering."

"Op een keer was Jezus te gast in Levi's huis. Veel tollenaars en zondaars waren er samen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. Het waren er veel, het waren volgelingen van hem. Toen enkele schriftgeleerden die tot de FarizeeŽn behoorden, zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, vroegen zij aan zijn leerlingen: 'Waarom eet hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde het en zei: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'"

"Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'"

"Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'"

"Die avond aten Jezus en Zijn discipelen bij Levi thuis. Er waren ook veel collega's van Levi uitgenodigd en nog anderen met een slechte naam. Want van dat soort mensen gingen er nogal wat achter Jezus aan. Toen enkele godsdienstleraars zagen met wie Hij de maaltijd gebruikte, zeiden zij tegen Zijn discipelen: "Schaamt Hij Zich niet met dat soort mensen te eten?" Jezus hoorde het en zei tegen hen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben niet gekomen om de goede mensen te redden, maar juist de slechte."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus kwam om zondaars te redden. Ja, wij zijn allemaal zondaars. Helaas proberen velen te doen alsof ze geen zondaars zijn of de zonden te verdedigen die zij hebben begaan als "normaal falen" of "fouten". Dit geldt zelfs voor mensen die zichzelf als religieus zien.  

Jezus herinnert ons eraan dat hij kwam voor de redding van zondaars. Hij kwam voor ons. Hij kwam om ons te roepen om hem te helpen in het werk. Zullen we reageren?

 

Gebed:

Rechtvaardige Vader, dank u voor het sturen van Jezus om mij te verlossen van mijn zonden. Zonder uw genade, weet ik dat ik verloren zou zijn. Gebruik mij alstublieft om anderen te helpen hun weg vinden naar uw genade. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 2:13-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen. En voorbijgaande zag Hij Levi, [den] [zoon] van Alfeus zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd. En de Schriftgeleerden en de Farizeen, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat [is] [het], dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, [dat] horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering."

"Hij ging naar buiten en liep weer langs het meer. De hele menigte ging naar hem toe en hij gaf hen onderricht. Onderweg zag hij Levi, de zoon van AlfeŁs, bij het tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: 'Volg mij.' Levi stond op en volgde hem. Op een keer was Jezus te gast in Levi's huis. Veel tollenaars en zondaars waren er samen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. Het waren er veel, het waren volgelingen van hem. Toen enkele schriftgeleerden die tot de FarizeeŽn behoorden, zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, vroegen zij aan zijn leerlingen: 'Waarom eet hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde het en zei: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'"

"En Hij ging weder naar buiten, langs de zee, en de gehele schare kwam tot Hem en Hij leerde hen. En voorbijgaande zag Hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten, en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. En het geschiedde, toen Hij aanlag in zijn huis, dat vele tollenaars en zondaars mede aanlagen met Jezus en zijn discipelen; want zij waren talrijk en zij volgden Hem. En toen de schriftgeleerden der Farizeeen Hem met de zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars."

"Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij onderwees hen. Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van AlfeŁs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: 'Volg mij.' Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'"

"Jezus ging weer naar het meer. De mensen liepen met Hem mee en luisterden naar wat Hij te zeggen had. Hij kwam langs een tolhuis. De tolontvanger was Levi, de zoon van AlfeŁs. Hij zat voor het huis. "Kom," zei Jezus tegen hem, "ga met Mij mee." Levi stond meteen op en ging met Hem mee. Die avond aten Jezus en Zijn discipelen bij Levi thuis. Er waren ook veel collega's van Levi uitgenodigd en nog anderen met een slechte naam. Want van dat soort mensen gingen er nogal wat achter Jezus aan. Toen enkele godsdienstleraars zagen met wie Hij de maaltijd gebruikte, zeiden zij tegen Zijn discipelen: "Schaamt Hij Zich niet met dat soort mensen te eten?" Jezus hoorde het en zei tegen hen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel. Ik ben niet gekomen om de goede mensen te redden, maar juist de slechte."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

4 februari 2024 Markus 2:13-14
3 februari 2024 Markus 2:12
2 februari 2024 Markus 2:8-11
1 februari 2024 Markus 2:6-7
31 januari 2024 Markus 2:3-5
30 januari 2024 Markus 2:1-2
29 januari 2024 Markus 1:45
 

Home