Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 27 januari 2024

 

Markus 1:40-42

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! En als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd."

"Er kwam een melaatse op hem af. Hij knielde voor Jezus neer en smeekte: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus was met hem begaan. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' Meteen verdween de melaatsheid en de man was rein."

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein."

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein."

"Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieŽn en smeekte: "Als U wilt, kunt U mij genezen." Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg Hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei: "Dat wil Ik, word gezond!" De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen!"

 

Overdenking van vandaag:

Sommige vertalingen gebruiken het woord "begaan", maar een betere vertaling is waarschijnlijk "geraakt". In zijn hart, in zijn "buik" voelt Jezus de angst van deze man die gekweld wordt door lepra. Voordat hij genezing over het leven van de man uitspreekt, doet hij het ondenkbare: hij raakt de melaatse man aan.  

Volgens de joodse wet, maakt Jezus zichzelf onrein door de man aan te raken. Maar Jezus wil de compassie tonen die hij voelt op een manier die deze man zou begrijpen. Jezus sprak de woorden van genezing pas nadat hij verbonden is met de diepste emotionele behoefte van de man en overbrugde de barriŤre die zorgde voor het isolement van deze man.  

Markus heeft twee boodschappen voor ons in dit verhaal. Ten eerste, hij wil dat wij weten dat Jezus is gekomen en de afstand tussen ons en God overbrugde en Jezus zal niets ons laten scheiden van zijn liefde. Ten tweede, hij wil dat wij hetzelfde doen met anderen.

 

Gebed:

Lieve Vader in de hemel, dank u voor uw barmhartigheid en genade. Dank u voor het overbruggen van de afstand tussen uw heiligheid en mijn zwakte door Jezus te sturen. Gebruik mij om anderen te helpen hun weg naar Jezus te vinden, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Contekst: Markus 1:40-45

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! En als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd. En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan; En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat Hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen; en zij kwamen tot Hem van alle kanten."

"Er kwam een melaatse op hem af. Hij knielde voor Jezus neer en smeekte: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus was met hem begaan. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' Meteen verdween de melaatsheid en de man was rein. Jezus stuurde hem onmiddellijk weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom: vertel het tegen niemand, maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven, om te bewijzen dat u rein geworden bent. Maar eenmaal vertrokken, begon de man overal rond te vertellen wat er gebeurd was. Het gevolg was dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar buiten de steden moest blijven, op eenzame plekken. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe."

"En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond Hij hem terstond weg, en Hij zeide tot hem: Zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weder te verkondigen, en het gebeurde ruchtbaar te maken, zodat Hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen, maar Zich buiten in eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen tot Hem van alle kanten."

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen."

"Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieŽn en smeekte: "Als U wilt, kunt U mij genezen." Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg Hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei: "Dat wil Ik, word gezond!" De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen! ezus vond het niet goed dat de man bij Hem bleef. "Ga direct naar de priester," zei Hij streng, "en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt! Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden, als iemand van melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent." Maar de man kon het toch niet voor zich houden. Opgewonden vertelde hij overal dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in de belangstelling te staan dat Hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef Hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen Hem te vinden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

26 januari 2024 Markus 1:40
25 januari 2024 Markus 1:39
24 januari 2024 Markus 1:37-38
23 januari 2024 Markus 1:35-37
22 januari 2024 Markus 1:35
21 januari 2024 Markus 1:34
20 januari 2024 Markus 1:32-33
 

Home