Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 14 november 2027

 

Lukas 20:1-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de ouderlingen daarover kwamen, En spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet; of wie Hij is, Die U deze macht heeft gegeven? En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, en zegt Mij: De doop van Johannes, was die uit den Hemel, of uit de mensen? En zij overleiden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den Hemel; zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij dan hem niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen; zo zal ons al het volk stenigen; want zij houden voor zeker, dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar [die] [was]. En Jezus zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe."

"Op een van die dagen dat Jezus in de tempel onderricht gaf en de mensen het evangelie verkondigde, kwamen de opperpriesters, de schriftgeleerden en ook de oudsten naar hem toe. 'Kunt u ons zeggen met welk recht u dit alles doet? Wie heeft u dat recht gegeven?' 'Ik heb ook een vraag voor u,' antwoordde Jezus. 'Kunt u mij zeggen: de doop van Johannes, was dat een zaak van God of van mensen?' Zij begonnen met elkaar te overleggen: 'Zeggen we: Van God, dan zegt hij: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? En zeggen we: Van de mensen, dan zal al het volk hier ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was.' Daarom antwoordden ze: 'We weten niet van wie hij dat recht kreeg.' En Jezus zei: 'Dan zeg ik u ook niet met welk recht ik dit alles doe.'"

"Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af en vroegen hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.' Jezus antwoordde: 'Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven: Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?' Ze overlegden met elkaar: 'Als we antwoorden: "Van de hemel, "zal hij vragen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we antwoorden: "Van mensen, "zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.' Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: 'Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.'"

"Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af en vroegen hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.' Jezus antwoordde: 'Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven: Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?' Ze overlegden met elkaar: 'Als we antwoorden: "Van de hemel, "zal hij vragen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we antwoorden: "Van mensen, "zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.' Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: 'Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.'"

"Terwijl Hij op één van die dagen de mensen in de tempel het goede nieuws vertelde, kwamen de mannen van de Hoge Raad naar Hem toe. Ze vroegen Hem wie Hem de bevoegdheid had gegeven de handelaars de tempel uit te jagen. ik heb eerst een vraag voor u," antwoordde Hij. "Van wie kreeg Johannes de bevoegdheid om te dopen? Van God of van de mensen?" Ze bespraken deze vraag onderling en zeiden tegen elkaar: "Als we zeggen dat God hem die bevoegdheid had gegeven, zetten we onszelf klem. Want dan zal Hij vragen: 'Waarom hebt u hem dan niet geloofd?' Maar als we zeggen dat mensen hem die bevoegdheid hadden gegeven, zal het volk ons vermoorden, want dat is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was." Tenslotte zeiden ze dat ze het niet wisten. Jezus antwoordde daarop: "Dan geef Ik ook geen antwoord op uw vraag."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is nu op het slagveld gekomen. Ja, hij is in de tempel van God. Maar zijn tegenstanders gaan hem nu bestoken met vragen in de hoop om hem een aantal gruwelijke religieuze strafbare feiten te laten zeggen die zij kunnen gebruiken om hem schandalig te laten lijken.  

Jezus wil juist het Goede Nieuws delen. Dus om zijn tegenstanders slim af te zijn met hun eigen spel, stuurt hij ze weg met een vraag die ze niet willen beantwoorden. Zij zullen hem niet beantwoorden, dus stuurt hij ze weg zonder een antwoord op hun vraag. Hij is er om te dienen. Hij zal niet verstrikt raken in hun spel met het einde zo dichtbij. Laten we niet vergeten dat we nooit religieuze spellen de plaats laten nemen van Gods missie en dienen door ons.

 

Gebed:

Vader, vergeef me dat ik soms zo van streek raak met religieuze vragen. Ik weet dat er belangrijke punten van waarheid zijn. Help me alstublieft deze te zien. Aan de andere kant, lieve Vader, wil ik niet verstrikt raken in de religieuze argumenten en de kans missen om anderen te dienen zoals u wilt dat ik het doe. Verwijder alstublieft eventuele strijdlustige geest van mij en help me om me te concentreren op de dingen die u bezorgd maken. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 20:1-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de ouderlingen daarover kwamen, En spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet; of wie Hij is, Die U deze macht heeft gegeven? En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, en zegt Mij: De doop van Johannes, was die uit den Hemel, of uit de mensen? En zij overleiden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den Hemel; zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij dan hem niet geloofd? En indien wij zeggen: Uit de mensen; zo zal ons al het volk stenigen; want zij houden voor zeker, dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar [die] [was]. En Jezus zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe."

"Op een van die dagen dat Jezus in de tempel onderricht gaf en de mensen het evangelie verkondigde, kwamen de opperpriesters, de schriftgeleerden en ook de oudsten naar hem toe. 'Kunt u ons zeggen met welk recht u dit alles doet? Wie heeft u dat recht gegeven?' 'Ik heb ook een vraag voor u,' antwoordde Jezus. 'Kunt u mij zeggen: de doop van Johannes, was dat een zaak van God of van mensen?' Zij begonnen met elkaar te overleggen: 'Zeggen we: Van God, dan zegt hij: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? En zeggen we: Van de mensen, dan zal al het volk hier ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was.' Daarom antwoordden ze: 'We weten niet van wie hij dat recht kreeg.' En Jezus zei: 'Dan zeg ik u ook niet met welk recht ik dit alles doe.'"

"En het geschiedde op een der dagen, waarop Hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan, en zij spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen, of wie is het, die U deze bevoegdheid gegeven heeft? Hij antwoordde en zeide tot hen: Ik zal u ook een vraag stellen: Zegt Mij: De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Zij overlegden samen en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij zeggen: waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Doch indien wij zeggen: uit de mensen, dan zal het volk als een man ons stenigen, want het is ervan overtuigd, dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar deze was. En Jezus zeide tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe."

"Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af en vroegen hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.' Jezus antwoordde: 'Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven: Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?' Ze overlegden met elkaar: 'Als we antwoorden: "Van de hemel, "zal hij vragen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we antwoorden: "Van mensen, "zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.' Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: 'Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.'"

"Terwijl Hij op één van die dagen de mensen in de tempel het goede nieuws vertelde, kwamen de mannen van de Hoge Raad naar Hem toe. Ze vroegen Hem wie Hem de bevoegdheid had gegeven de handelaars de tempel uit te jagen. ik heb eerst een vraag voor u," antwoordde Hij. "Van wie kreeg Johannes de bevoegdheid om te dopen? Van God of van de mensen?" Ze bespraken deze vraag onderling en zeiden tegen elkaar: "Als we zeggen dat God hem die bevoegdheid had gegeven, zetten we onszelf klem. Want dan zal Hij vragen: 'Waarom hebt u hem dan niet geloofd?' Maar als we zeggen dat mensen hem die bevoegdheid hadden gegeven, zal het volk ons vermoorden, want dat is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was." Tenslotte zeiden ze dat ze het niet wisten. Jezus antwoordde daarop: "Dan geef Ik ook geen antwoord op uw vraag."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

13 november 2027 Lukas 19:45-48
12 november 2027 Lukas 19:41-44
11 november 2027 Lukas 19:36-40
10 november 2027 Lukas 19:28-35
9 november 2027 Lukas 19:20-27
8 november 2027 Lukas 19:15-19
7 november 2027 Lukas 19:11-14
 

Home