Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 26 september 2027

 

Lukas 16:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet [ook] overspel."

"Elke man die scheidt van zijn vrouw en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk, en wie een gescheiden vrouw trouwt, pleegt ook echtbreuk.'"

"Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel."

"Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel."

"Wie van zijn vrouw scheidt en met een ander trouwt, pleegt overspel. En wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt ook overspel."

 

Overdenking van vandaag:

God haat echtscheiding. Het verdeelt gezinnen. Het verbreekt verbindingen. Het vernietigt mensen. Het doet kinderen pijn. Het beschaamt zijn plan voor het huwelijk. God wil dat wij begrijpen dat zijn genade niets af doet aan zijn roep dat een ieder van ons trouw is aan zijn of haar huwelijksovereenkomst. Wij zijn mensen van integriteit, verplichting en trouw.

 

Gebed:

Vader, vernieuw onze passie om goddelijke huwelijken te hebben waar onze beloften van verbinding gehouden worden en uw wil ontvangen wordt met eer en nageleefd wordt met passie. In Jezus naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 16:16-18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De wet en de profeten [zijn] tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle. Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet [ook] overspel."

"Tot Johannes waren er de wet van Mozes en de geschriften van de profeten; sindsdien wordt het goede nieuws verkondigd over het koninkrijk van God, en iedereen is ertegen gekant. Maar gemakkelijker kunnen hemel en aarde vergaan dan dat ook maar één letter uit de wet kan vervallen. Elke man die scheidt van zijn vrouw en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk, en wie een gescheiden vrouw trouwt, pleegt ook echtbreuk.'"

"De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet een tittel zou vallen. En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk."

"De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel."

"Voordat Johannes de Doper kwam, moest u zich houden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. Johannes kwam met het goede nieuws dat het Koninkrijk van God dichterbij was gekomen. En iedereen probeert uit alle macht er een plaatsje te krijgen. Betekent dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet! Want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen, dan dat één letter uit de wet zou vervallen. Wie van zijn vrouw scheidt en met een ander trouwt, pleegt overspel. En wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt ook overspel."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

25 september 2027 Lukas 16:17
24 september 2027 Lukas 16:16
23 september 2027 Lukas 16:14-15
22 september 2027 Lukas 16:12-13
21 september 2027 Lukas 16:10-11
20 september 2027 Lukas 16:8-9
19 september 2027 Lukas 16:3-7
 

Home