Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 2 september 2027

 

Lukas 14:1-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeen, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor Hem. En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeen, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En Hij nam [hem], en genas hem, en liet [hem] gaan. En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats? En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden."

"Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de FarizeeŽn eten. Men lette daar scherp op hem. Ineens stond er een man voor hem die aan waterzucht leed. Jezus nam het woord en vroeg aan de wetgeleerden en de FarizeeŽn: 'Is het toegestaan op sabbat iemand te genezen, of niet?' Zij bleven zwijgen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. Toen zei hij tegen hen: 'Als van iemand van u een zoon of een os op sabbat in een put valt, zal hij hem er dan niet meteen uittrekken?' Ze wisten niet wat ze daarop moesten zeggen."

"Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande FarizeeŽr ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de FarizeeŽn: 'Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?' Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de FarizeeŽn en wetgeleerden zei hij: 'Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?' En daarop hadden ze geen antwoord."

"Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande FarizeeŽr ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de FarizeeŽn: 'Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?' Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de FarizeeŽn en wetgeleerden zei hij: 'Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?' En daarop hadden ze geen antwoord."

"Op een sabbat ging Hij bij een vooraanstaande FarizeeŽr thuis eten. Zij hielden Hem daar goed in het oog, want er was iemand bij Hem komen staan die last van waterzucht had. Jezus vroeg aan de FarizeeŽrs en godsdienstleraars in dat huis: "Mag men volgens de wet van Mozes iemand op de sabbat genezen of niet?" Zij zwegen in alle talen. Jezus nam de zieke man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Daarna keek Hij hen weer aan en zei: "Als uw zoon op een sabbat in een put valt, haalt u hem er toch ook uit? En een koe laat u er ook niet in liggen." Ze wisten niet wat ze moesten antwoorden."

 

Overdenking van vandaag:

Vaak verwringen we onze prioriteiten wanneer het gaat om aanbidding. We kunnen ruziŽn over de stijl van de liederen die worden gebruikt, de kleding die geschikt is en zelfs over de kleur van het tapijt. Maar God lijkt veel meer geÔnteresseerd te zijn in de integriteit van het hart dat aanbidt dan in de gepolijste faÁades die we proberen te ondersteunen. God verlangt om mensen te zegenen - hen te vergeven en geheel te maken.  

We mogen nooit deze passie van de Vader vergeten die zo vaak tot uiting komt in zijn Zoon Jezus. Laten we niet vergeten dat de aanbidding in grote mate het zegenen van anderen is evenals een loven van God.

 

Gebed:

Heilige God, weest u met mij als ik mijn hart voorbereid op het aanbidden van u met mijn broers en zusters in Christus. Open mijn ogen om te zien hoe ik hen kan zegenen en versterken terwijl ik ook u lof en aanbidding geef. In de naam van Jezus. Amen.

 

Contekst: Lukas 14:1-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeen, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor Hem. En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeen, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En Hij nam [hem], en genas hem, en liet [hem] gaan. En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats? En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden."

"Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de FarizeeŽn eten. Men lette daar scherp op hem. Ineens stond er een man voor hem die aan waterzucht leed. Jezus nam het woord en vroeg aan de wetgeleerden en de FarizeeŽn: 'Is het toegestaan op sabbat iemand te genezen, of niet?' Zij bleven zwijgen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. Toen zei hij tegen hen: 'Als van iemand van u een zoon of een os op sabbat in een put valt, zal hij hem er dan niet meteen uittrekken?' Ze wisten niet wat ze daarop moesten zeggen."

"En het geschiedde, toen Hij op sabbat in het huis van een der hoofden van de Farizeeen kwam om brood te eten, dat zij nauwkeurig acht op Hem sloegen. En zie, er stond een waterzuchtig mens voor Hem. En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en Farizeeen, zeggende: Is het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. En Hij vatte hem bij de hand en Hij genas hem en liet hem gaan. En Hij zeide tot hen: Als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken [ook] op de sabbatdag? En zij waren niet in staat iets daartegen in te brengen."

"Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande FarizeeŽr ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de FarizeeŽn: 'Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?' Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de FarizeeŽn en wetgeleerden zei hij: 'Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?' En daarop hadden ze geen antwoord."

"Op een sabbat ging Hij bij een vooraanstaande FarizeeŽr thuis eten. Zij hielden Hem daar goed in het oog, want er was iemand bij Hem komen staan die last van waterzucht had. Jezus vroeg aan de FarizeeŽrs en godsdienstleraars in dat huis: "Mag men volgens de wet van Mozes iemand op de sabbat genezen of niet?" Zij zwegen in alle talen. Jezus nam de zieke man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Daarna keek Hij hen weer aan en zei: "Als uw zoon op een sabbat in een put valt, haalt u hem er toch ook uit? En een koe laat u er ook niet in liggen." Ze wisten niet wat ze moesten antwoorden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

1 september 2027 Lukas 13:34-35
31 augustus 2027 Lukas 13:31-33
30 augustus 2027 Lukas 13:28-30
29 augustus 2027 Lukas 13:22-27
28 augustus 2027 Lukas 13:18-21
27 augustus 2027 Lukas 13:14-17
26 augustus 2027 Lukas 13:10-13
 

Home