Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 28 augustus 2027

 

Lukas 13:18-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide: Wien is het Koninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal Ik hetzelve vergelijken? Het is gelijk aan een mostaardzaad, hetwelk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft; en het wies op, en werd tot een groten boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam, en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was."

"Toen zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Waar lijkt het op? Het is als een mosterdzaadje, dat iemand in zijn tuin plantte. Het groeide op en werd een boom, en de vogels in de lucht kwamen in zijn takken nestelen.' En weer zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is als gist. Een vrouw deed wat gist in drie maten meel, en het bleek het hele deeg te doen rijzen.'"

"Daarop zei hij: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.' En opnieuw zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'"

"Daarop zei hij: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.' En opnieuw zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'"

"Hij zei tegen de mensen: "Hoe kan Ik u duidelijk maken wat het Koninkrijk van God is? Ik zal het doen aan de hand van een vergelijking. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat door iemand in de tuin wordt gezaaid. Het begint te groeien en wordt tenslotte een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen." Hij gaf nog een vergelijking. "Het Koninkrijk van God is als gist, dat in het deeg wordt gedaan. Het doet ongemerkt zijn werk, tot het deeg helemaal gerezen is."

 

Overdenking van vandaag:

Het Koninkrijk gaat niet over logica of voorspelbaarheid, maar over God en zijn soevereine macht en genade! God kan iets kleins nemen, iemand onbeduidend, zelfs een persoon die gebroken is en fenomenale dingen doen. Een enorme boom komt uit een klein zaad. Een heel brood is door slechts een vleugje gist gezuurd.  

God vraagt ons om onszelf aan hem te offeren - niet iemand die we zouden willen zijn of misschien ooit willen worden, maar onszelf zoals we nu zijn. Als wij onszelf, ons allen geven, kunnen we worden opgenomen in het machtige en mysterieuze werk van God in het Koninkrijk.

 

Gebed:

Vader, Heer God Almachtig, ik bied u alles dat ik ben om u te dienen en om glorie aan u te geven. Ik verlang ernaar om een deel van uw triomfantelijke werk van het Koninkrijk te zijn. In de naam van Jezus. Amen.

 

Contekst: Lukas 13:18-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide: Wien is het Koninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal Ik hetzelve vergelijken? Het is gelijk aan een mostaardzaad, hetwelk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft; en het wies op, en werd tot een groten boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam, en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was."

"Toen zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Waar lijkt het op? Het is als een mosterdzaadje, dat iemand in zijn tuin plantte. Het groeide op en werd een boom, en de vogels in de lucht kwamen in zijn takken nestelen.' En weer zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is als gist. Een vrouw deed wat gist in drie maten meel, en het bleek het hele deeg te doen rijzen.'"

"Hij zeide dan: Waaraan is het Koninkrijk Gods gelijk en waarmede zal Ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En wederom sprak Hij: Waarmede zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was."

"Daarop zei hij: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.' En opnieuw zei hij: 'Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'"

"Hij zei tegen de mensen: "Hoe kan Ik u duidelijk maken wat het Koninkrijk van God is? Ik zal het doen aan de hand van een vergelijking. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat door iemand in de tuin wordt gezaaid. Het begint te groeien en wordt tenslotte een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen." Hij gaf nog een vergelijking. "Het Koninkrijk van God is als gist, dat in het deeg wordt gedaan. Het doet ongemerkt zijn werk, tot het deeg helemaal gerezen is."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

27 augustus 2027 Lukas 13:14-17
26 augustus 2027 Lukas 13:10-13
25 augustus 2027 Lukas 13:6-9
24 augustus 2027 Lukas 13:1-5
23 augustus 2027 Lukas 12:54-59
22 augustus 2027 Lukas 12:49-53
21 augustus 2027 Lukas 12:41-48
 

Home