Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 15 augustus 2027

 

Lukas 12:13-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En een uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis dele. Maar Hij zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed [gelegen], dat iemand leeft uit zijn goederen."

"Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.' Maar Jezus zei tegen hem: 'Wie heeft mij als rechter of notaris over jullie aangesteld?' En tegen de hele menigte vervolgde hij: 'Let er toch op dat u zich ver houdt van alle hebzucht. Want ook al bezit iemand alles in overvloed, hij bezit zijn leven niet!'"

"Iemand uit de menigte zei tegen hem: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!' Maar Jezus antwoordde: 'Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?' Hij zei tegen hen: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.'"

"Iemand uit de menigte zei tegen hem: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!' Maar Jezus antwoordde: 'Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?' Hij zei tegen hen: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.'"

"Iemand uit de mensen riep: "Meester, zeg toch tegen mijn broer dat hij mij het deel van de erfenis geeft waar ik recht op heb!" Jezus antwoordde: "Beste man, hoe komt u erbij dat Ik rechter over u wil zijn? Met erfeniskwesties houd Ik Mij niet bezig." "Dat is nou iets waarvoor u moet oppassen," zei Hij tegen de mensen. "Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen."

 

Overdenking van vandaag:

De meesten van ons kunnen echt van streek raken als iemand ons financieel bedriegt. Het is ongelooflijk, maar bijna iedereen wordt wel een keer bedrogen! Er zijn veel mensen op zoek om eerlijke mensen te bedriegen. Dit doet ons verschrikkelijk veel pijn wanneer het iemand is in onze lichamelijke of geestelijke familie, omdat zij geacht worden mensen te zijn die we kunnen vertrouwen.  

We moeten niet verbaasd zijn wanneer dit probleem bij Jezus gebracht wordt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet van plan is om middenin een familiegeschil te raken over geld. Hij is niet hier om ons financiŽle gerechtigheid te verzekeren. Jezus is meer geÔnteresseerd in ons aards karakter en ons eeuwige traject. Hebzucht kan zich manifesteren in mensen die rijk zijn. Het is echter een nog groter probleem voor degenen die rijk willen worden.  

De vraag is niet of we financieel worden bedrogen, maar of we dat strafbare feit met karakter en genade aanpakken. We moeten niet verbaasd zijn dat bij vergiffenis in de leer van Jezus de term "een schuld vergeven" gebruikt wordt (Matt. 6 & 18).

 

Gebed:

Vader, laat niet hebzucht een plek in mijn hart krijgen. Ik weet dat het een vorm van afgoderij is en ik wil dat mijn hart geen andere verlangens heeft dan u. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 12:13-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En een uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis dele. Maar Hij zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld? En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed [gelegen], dat iemand leeft uit zijn goederen. En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen; En hij overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen; En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo [is] [het] [met] [dien], die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God."

"Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.' Maar Jezus zei tegen hem: 'Wie heeft mij als rechter of notaris over jullie aangesteld?' En tegen de hele menigte vervolgde hij: 'Let er toch op dat u zich ver houdt van alle hebzucht. Want ook al bezit iemand alles in overvloed, hij bezit zijn leven niet!' Toen vertelde hij hun de volgende gelijkenis: 'Er was eens een rijk man. Zijn landerijen hadden veel opgebracht en hij zei bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte meer om mijn oogst op te slaan. Toen zei hij: Dit ga ik doen. Ik laat mijn schuren omverhalen en nog veel grotere bouwen; daarin kan ik al het graan en al mijn andere goederen opslaan. Dan zal ik tegen mijzelf zeggen: Zo, wat je nu aan voorraad hebt liggen, is voor jaren! Rust eens uit, ga lekker eten en drinken en neem het er maar goed van. Maar God zei tegen hem: Jij dwaas! Nog deze nacht wordt je leven van je opgeŽist, en al die voorraden, voor wie zijn die dan?' En Jezus besloot: 'Zo gaat het met iemand die voor zichzelf schatten vergaart, maar geen schat heeft bij God.'"

"Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele. Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God."

"Iemand uit de menigte zei tegen hem: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!' Maar Jezus antwoordde: 'Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?' Hij zei tegen hen: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.' En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: "Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?" Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.'"

"Iemand uit de mensen riep: "Meester, zeg toch tegen mijn broer dat hij mij het deel van de erfenis geeft waar ik recht op heb!" Jezus antwoordde: "Beste man, hoe komt u erbij dat Ik rechter over u wil zijn? Met erfeniskwesties houd Ik Mij niet bezig." "Dat is nou iets waarvoor u moet oppassen," zei Hij tegen de mensen. "Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen." Hij maakte dit duidelijk met een gelijkenis. "Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst was zo groot dat die niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. 'Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats', zei hij. 'Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen: Jongen, je hebt voor jaren genoeg. Neem het er eens van: Eet, drink en geniet.' Maar God zei tegen hem: 'Dwaas! Vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat?' Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 augustus 2027 Lukas 12:11-12
13 augustus 2027 Lukas 12:10
12 augustus 2027 Lukas 12:8-9
11 augustus 2027 Lukas 12:6-7
10 augustus 2027 Lukas 12:4-5
9 augustus 2027 Lukas 12:1-3
8 augustus 2027 Lukas 11:53-54
 

Home