Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 5 juli 2027

 

Lukas 10:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U."

"Op dat moment werd Jezus vervuld van een grote vreugde door de heilige Geest en hij riep uit: 'Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u de allerkleinsten hebt laten zien wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. Ja, Vader, zo hebt u dat gewild."

"Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild."

"Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild."

"Op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus een geweldige blijdschap teweeg. Hij sprak: "Vader! Heer van hemel en aarde! Wat geweldig dat U deze dingen hebt verborgen voor intellectuelen en geleerden. Maar U hebt ze bekend gemaakt aan kleine kinderen."

 

Overdenking van vandaag:

Vreugde is het teken van de aanwezigheid van de Geest (bijv. Rom. 14:17; Gal. 5:22; 1 Thes. 1:6). Dit was in Jezus' dagen en het is in onze dagen. Voor Jezus, heeft de basis van deze vreugde te maken met Gods plan om zijn waarheid, genade en hoop te onthullen aan degenen die zijn als kinderen - niet aan diegenen die de wereld classificeert als verstandig en slim. Begrip van Gods waarheid lijkt heel erg op geestelijke vreugde; het is een geschenk van het werk van de Geest in ons leven.

 

Gebed:

Heilige en liefhebbende Vader, God van alle genade, dank u dat u mij uw waarheid en uw vreugde geeft als geschenken met de aanwezigheid van uw Geest in mijn leven. Laat mij nooit deze geschenken als vanzelfsprekend aannemen! Voor al uw zegeningen en alle gevarieerde nuances van uw genade, dank en loof ik u in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 10:21-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. En Zich kerende naar de discipelen, zeide Hij [tot] [hen] alleen: Zalig zijn de ogen, die zien, hetgeen gij ziet. Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord."

"Op dat moment werd Jezus vervuld van een grote vreugde door de heilige Geest en hij riep uit: 'Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u de allerkleinsten hebt laten zien wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. Ja, Vader, zo hebt u dat gewild. Mijn Vader heeft mij alles in handen gegeven, en niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader, en niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil onthullen.' Toen wendde hij zich tot zijn leerlingen, alleen tot hen, en zei: 'Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik zeg jullie: talloze profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar hebben het niet gezien; zij hebben willen horen wat jullie horen, maar hebben het niet gehoord.'"

"Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. En Zich afzonderlijk tot de discipelen wendende, zeide Hij: Zalig de ogen, die zien, wat gij ziet. Want Ik zeg u: Vele profeten en koningen hebben willen zien, wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en horen, wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord."

"Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.' Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: 'Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien! Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.'"

"Op dat moment bracht de Heilige Geest in Jezus een geweldige blijdschap teweeg. Hij sprak: "Vader! Heer van hemel en aarde! Wat geweldig dat U deze dingen hebt verborgen voor intellectuelen en geleerden. Maar U hebt ze bekend gemaakt aan kleine kinderen. Dank U, Vader. Zo hebt U het gewild. Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Niemand weet wie Ik ben, behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is, behalve Ik en de mensen aan wie Ik het wil bekendmaken." Daarna keek Hij Zijn discipelen aan en zei: "Het is een enorm voorrecht dat jullie dit allemaal mogen zien. Vele profeten en koningen hebben ernaar gehunkerd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

4 juli 2027 Lukas 10:18-20
3 juli 2027 Lukas 10:17
2 juli 2027 Lukas 10:16
1 juli 2027 Lukas 10:13-15
30 juni 2027 Lukas 10:12
29 juni 2027 Lukas 10:8-11
28 juni 2027 Lukas 10:3-7
 

Home