Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 18 december 2024

 

Markus 15:42

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;"

"Het was al avond geworden, die dag, en het was de dag van de voorbereiding, dat wil zeggen: de dag voor de sabbat."

"Toen de avond al gevallen was "

"Toen de avond al gevallen was "

"Tegen de avond kwam Jozef van Arimathea naar de plaats van de kruisiging. Hij was een voornaam lid van de Hoge Raad en keek persoonlijk met grote verwachting uit naar het Koninkrijk van God. Het was bijna sabbat en dan mogen de Joden niets doen. Toen ging Jozef naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus."

 

Overdenking van vandaag:

We hebben bijna alle gevoel verloren van een dag van voorbereiding voor een heilige dag met God. Helaas hebben veel christenen hun gevoel van de bijzonderheid van de eerste dag van de week (zondag) verloren en laten ze vele andere dingen binnendringen en een dag verstoren om samen te zijn met God en zijn mensen.  

Om mensen uit te dagen de zaterdag te besteden ter voorbereiding van deze dag is voor velen bijna ondenkbaar in onze drukke wereld. Maar in het midden van de chaos en gruwel van de kruisiging, schonken de joden in Jezus' dagen er aandacht aan en streefden ernaar hun sabbat te eren met God.  

Er zijn twee vonnissen bij dit ene korte vers. Ten eerste, rituele eerbied van dagen maakt ons niet heilig, omdat het zo eenvoudig is om het ritueel te volgen en de rechtvaardige roep van God te vergeten - de gruwelijke daden van de mensen die gericht zijn op Jezus zijn hier een bewijs van.  

Ten tweede, in onze dagen, hebben we het gevoel van heilig verloren, want we hebben alle dagen toegestaan om hetzelfde te worden - drukke dagen om gedaan te krijgen wat we willen doen en dan onze "God-tijd" erin persen waar het past. Heel triest in beide gevallen.

 

Gebed:

Vader, geef me alstublieft een goed besef van wat heilig is. Ik wil niet een bewaarder zijn van heilige handelingen van de wet, maar tegelijkertijd wil ik niet alle betekenis van het leven afvoeren door het verwereldlijken van de gehele tijd. Laat me weten wat uw wil is, uw tijd en wat uw heilige manieren zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 15:42-47

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat; Kwam Jozef, die van Arimathea [was], een eerlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich, dat Hij alrede gestorven was; en den hoofdman over honderd tot zich geroepen hebbende, vraagde hem, of Hij lang gestorven was. En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond [Hem] in dat fijne lijnwaad, en leide Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena, en Maria, [de] [moeder] van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd."

"Het was al avond geworden, die dag, en het was de dag van de voorbereiding, dat wil zeggen: de dag voor de sabbat. Daarom waagde Jozef van Arimatea het naar Pilatus te gaan en hem om het lichaam van Jezus te vragen. Jozef was een vooraanstaand lid van de Hoge Raad. Het was een man die gespannen uitzag naar het koninkrijk van God. Pilatus was verbaasd te horen dat Jezus al gestorven was. Hij liet de officier roepen en vroeg hem of Jezus al dood was. Toen de officier dat bevestigde, zei Pilatus dat het lijk aan Jozef kon worden afgegeven. En Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis af, wikkelde hem in het linnen en legde hem in een grafkamer die in de rotsen was uitgehouwen. Toen rolde hij een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Joses, gingen kijken waar Jezus was neergelegd."

"En toen het reeds avond geworden was, kwamomdat het Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was, Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte; en hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. En het bevreemdde Pilatus, dat Hij reeds gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem, of Hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht linnen en legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Joses, zagen, waar Hij was nedergelegd."

"Toen de avond al gevallen was (het was de 'voorbereidingsdag', dat wil zeggen de dag voor de sabbat), kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, en toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Josef. Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd."

"Tegen de avond kwam Jozef van Arimathea naar de plaats van de kruisiging. Hij was een voornaam lid van de Hoge Raad en keek persoonlijk met grote verwachting uit naar het Koninkrijk van God. Het was bijna sabbat en dan mogen de Joden niets doen. Toen ging Jozef naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Maar Pilatus kon niet geloven dat Jezus al gestorven was. Hij liet de dienstdoende officier roepen en vroeg hem ernaar. Die zei dat Jezus inderdaad al was gestorven. Toen kreeg Jozef toestemming het lichaam mee te nemen. Jozef haalde het lichaam van het kruis af en wikkelde het in een stuk fijn linnen, dat hij had gekocht. Daarna legde hij het in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en rolde een grote steen voor de opening. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Joses, waren meegegaan om te zien waar Jezus werd neergelegd."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

17 december 2024 Markus 15:40-41
16 december 2024 Markus 15:39
15 december 2024 Markus 15:37-38
14 december 2024 Markus 15:37
13 december 2024 Markus 15:35-36
12 december 2024 Markus 15:33-34
11 december 2024 Markus 15:32
 

Home