Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 24 oktober 2024

 

Markus 14:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea."

"Maar wanneer ik door God ben opgewekt, zal ik vóór jullie uit gaan naar Galilea."

"Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea."

"Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea."

"Maar als Ik uit de dood ben teruggekomen, zal Ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten."

 

Overdenking van vandaag:

Terwijl Jezus geconfronteerd werd met zijn eigen dood en de verlating door zijn vrienden, was zijn geloof sterk. Hij vertrouwde erop dat God hem uit de dood zou opwekken en hem weer terug bij zijn discipelen zou brengen om zijn werk af te maken. Het werk waarin hij hen op de toekomst voorbereidde.  

Jezus' geloof ondanks de dood en zijn overwinning op de dood door de opstanding hebben christenen voor eeuwen verzekerd dat zij diegenen die zij liefhebben in de Heer opnieuw zullen zien na de dood. Moge God ons zo'n geloof geven.

 

Gebed:

Eeuwige Vader, geef mij alstublieft zo'n geloof! In Jezus' machtige naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 14:27-31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geergerd worden; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot Hem: Of zij ook allen geergerd wierden, zo zal ik toch niet [geergerd] [worden]. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer: Al moest ik met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! En insgelijks zeiden zij ook allen."

"Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen mij allemaal in de steek laten. Want er staat geschreven: Ik zal de herder doden en de schapen zullen worden uiteengejaagd. Maar wanneer ik door God ben opgewekt, zal ik vóór jullie uit gaan naar Galilea.' 'Al laat iedereen u in de steek, ik nooit,' wierp Petrus hem tegen. Toen zei Jezus tegen hem: 'Ik verzeker je: vannacht nog, nog vóór de haan tweemaal kraait, zul je drie keer zeggen dat je me niet kent.' Maar Petrus hield vol: 'Al moest ik met u sterven, nooit zal ik zeggen dat ik u niet ken.' En dat zeiden ze allemaal."

"En Jezus zeide tot hen: Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat Ik zal opgewekt zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet! En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Hij zeide steeds heftiger: Al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Evenzo spraken zij ook allen."

"Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden." Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.' Petrus zei tegen hem: 'Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!' Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.' Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: 'Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.' Alle anderen zeiden iets dergelijks."

"Jullie zullen je allemaal voor Mij schamen," zei Jezus. "De profeet Zacharia heeft geschreven: 'Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden.' Maar als Ik uit de dood ben teruggekomen, zal Ik naar Galilea gaan en jullie daar ontmoeten." Petrus zei tegen Hem: "Zelfs al zouden alle mensen zich voor U schamen, ik nooit!" "Hou op, Petrus," zei Jezus. "Vannacht zul je drie keer zeggen dat je Mij niet kent, nog voor de haan twee keer heeft gekraaid." "Zeggen dat ik U niet ken?" viel Petrus uit. "Dat nooit! Al moest ik met U sterven!" Ook de anderen zeiden dat zij dat nooit zouden doen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

23 oktober 2024 Markus 14:27
22 oktober 2024 Markus 14:24-26
21 oktober 2024 Markus 14:23-24
20 oktober 2024 Markus 14:22
19 oktober 2024 Markus 14:21
18 oktober 2024 Markus 14:20
17 oktober 2024 Markus 14:19
 

Home