Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 30 september 2024

 

Markus 13:30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn."

"Ik zeg jullie: de mensen van deze generatie zullen dit alles nog beleven."

"Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren."

"Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren."

"Ik ben er absoluut zeker van dat die dingen het einde van deze tijd inluiden."

 

Overdenking van vandaag:

Deze verklaring wordt op vele manieren ge´nterpreteerd: (1) Sommigen begrijpen dat alles van Markus 13 verwijst naar de vernietiging van Jeruzalem -- die plaatsvond in de Joodse oorlog met Rome (A.D. 66-70). (2) Anderen vinden dat het betekent dat al deze gebeurtenissen in de eerste generatie van gelovigen gebeurden en dat wij op de rand van Jezus' terugkeer zijn.  

(3) Sommigen verklaren zelfs dat Jezus verkeerd was en dat deze belofte niet vervuld werd. (4) Anderen beweerden zelfs dat Jezus terugkeerde en dat vele christenen hem misten.  

Terwijl ik de tweede meer waarschijnlijk acht (en de derde en vierde me belachelijk lijken) gaat het erom dat Jezus' eigen woord, zijn gelofte, achter zijn beloofde terugkeer staat. Hij heeft eens door zijn verrijzenis over dood gezegevierd. Hij zal een tweede en definitieve keer volledig zegevieren, wanneer hij terugkeert en de dood vernietigt en onsterfelijkheid brengt. En het aanbreken van deze belofte kan op elk ogenblik beginnen!

 

Gebed:

Vader, geef me vertrouwen om te geloven dat de terugkomst van uw Zoon nadert! In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 13:28-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat [het] nabij, voor de deur is. Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Gelijk een mens, buiten 's lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken; Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, [des] [avonds] laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond); Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde. En hetgeen Ik u zeg, [dat] zeg Ik allen: Waakt."

"Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn takken zacht worden en de blaadjes uitkomen, weet je dat de zomer dichtbij is. Zo kunnen jullie ook weten, wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dat het einde voor de deur staat. Ik zeg jullie: de mensen van deze generatie zullen dit alles nog beleven. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden blijven. Wanneer die dag of dat uur komt, weet niemand; de engelen in de hemel niet en ook de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Pas op, wees waakzaam! Want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met een man die een verre reis gaat maken, het beheer over zijn huis overlaat aan zijn dienaars, ieder zijn taak geeft en de man bij de poort opdraagt te waken. Waak dan ook: want je weet niet wanneer de heer des huizes terugkeert: 'savonds, midden in de nacht, bij het kraaien van de haan of 'smorgens vroeg. Hij staat ineens voor je, zorg dus dat hij je niet slapend aantreft. En wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen allen: waak.'"

"Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!"

"Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!'"

"Leer van de vijgeboom deze les. Wanneer er knoppen en blaadjes aan komen, weet je dat het gauw zomer wordt. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. Als je ziet gebeuren wat Ik zojuist heb gezegd, weet je dat het niet lang meer duurt, dat het vlakbij is. Ik ben er absoluut zeker van dat die dingen het einde van deze tijd inluiden. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen blijven. Maar wanneer, op welke dag en welk uur deze dingen zullen gebeuren, weet niemand. De engelen niet en zelfs Ik niet. Dat weet alleen de Vader. Wees dus op je hoede en houd je ogen open! Je bent gewaarschuwd! Je kunt het vergelijken met iemand die naar een ander land gaat en zijn knechten op zijn huis laat passen. Ieder van hen krijgt een taak. De portier moet op de uitkijk blijven staan. Kijk dus altijd naar Mij uit, want jullie weten niet wanneer Ik kom. Het kan 's avonds zijn of midden in de nacht; of tegen de morgen als de zon al op is. Pas ervoor op dat je niet slaapt als Ik plotseling kom. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: Blijf wakker! Kijk altijd naar Mij uit!"

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

29 september 2024 Markus 13:28-29
28 september 2024 Markus 13:27
27 september 2024 Markus 13:24-26
26 september 2024 Markus 13:21-23
25 september 2024 Markus 13:14-20
24 september 2024 Markus 13:13
23 september 2024 Markus 13:12
 

Home