Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 19 mei 2024

 

Markus 8:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte."

"Ze kwamen in Betsa´da. Daar bracht men een blinde bij Jezus en men vroeg hem of hij hem wilde aanraken."

"Ze kwamen in Betsa´da. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken."

"Ze kwamen in Betsa´da. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken."

"Ze kwamen in Bethsa´da. Enkele mensen brachten een blinde man bij Jezus en vroegen of Hij hem wilde aanraken."

 

Overdenking van vandaag:

Wie ken jij die geconfronteerd wordt met grote problemen in zijn of haar leven en wie heeft vrienden nodig als de vrienden die we vinden in het vers van vandaag? De test van ons christendom is niet onze gevoelens van medelijden; in plaats daarvan is het de actie die we nemen om hen te zegenen. Laten we opstaan en het leven binnengaan van mensen die echt behoefte hebben om Jezus' liefde te ervaren!

 

Gebed:

Vader, help mij om mijn daden te gebruiken om mijn medeleven en uw Zoons liefde te tonen aan mensen in nood. Help mij dit medeleven en deze liefde te tonen door mijn handelingen en niet alleen door mijn praten. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 8:22-26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar. En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek."

"Ze kwamen in Betsa´da. Daar bracht men een blinde bij Jezus en men vroeg hem of hij hem wilde aanraken. Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Toen raakte hij met speeksel de ogen van de man aan en hij legde hem de handen op. 'Ziet u al iets?' vroeg hij. De man keek rond en antwoordde: 'Ik zie bomen nee, het moeten mensen zijn, want ze lopen.' Jezus legde nog eens de handen op zijn ogen. Nu zag hij scherp, zijn ogen waren weer goed en hij kon alles duidelijk zien. Jezus stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp zelfs niet in.'"

"En zij kwamen te Betsaida. En zij brachten een blinde tot Hem en smeekten Hem deze aan te raken. En Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem. Ziet gij iets? En hij zag op en zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde Hij weder de handen op zijn ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. En Hij zond hem naar huis en zeide: Ga het dorp zelfs niet in."

"Ze kwamen in Betsa´da. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'"

"Ze kwamen in Bethsa´da. Enkele mensen brachten een blinde man bij Jezus en vroegen of Hij hem wilde aanraken. Hij pakte de blinde man bij de hand en nam hem mee buiten het dorp. Hij spuugde hem in de ogen, legde Zijn handen erop en vroeg: "Ziet u al iets?" De man keek om zich heen en zei: "Ja, ik zie de mensen lopen. Maar, wat raar, het lijken net bomen." Jezus legde Zijn handen nog eens op de ogen van de man. Hierna kon hij weer normaal zien. Hij was genezen en zag alles duidelijk. Jezus stuurde hem naar huis en zei: "Ga het dorp niet in."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

18 mei 2024 Markus 8:19-21
17 mei 2024 Markus 8:14-18
16 mei 2024 Markus 8:14-15
15 mei 2024 Markus 8:12-13
14 mei 2024 Markus 8:11
13 mei 2024 Markus 8:10
12 mei 2024 Markus 8:8-9
 

Home