Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 10 augustus 2026

 

Johannes 11:38-40

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen [aldaar] [gelegen]. Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?"

"Opnieuw ergerde Jezus zich en hij ging naar het graf, een spelonk in de rotsen, met een steen voor de ingang. 'Haal die steen weg!' zei Jezus. 'Heer, er hangt al een lijklucht,' zei Marta, de zuster van de dode, tegen hem. 'Het is al de vierde dag!' Jezus zei tegen haar: 'Heb ik je niet gezegd dat je de glorie van God zult zien als je gelooft?'"

"Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: 'Haal de steen weg.' Marta, de zuster van de dode, zei: 'Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'"

"Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: 'Haal de steen weg.' Marta, de zuster van de dode, zei: 'Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'"

"Bij het graf kwam de ontroering weer in Jezus op. Het graf was een grot en er lag een zware steen voor de opening. "Haal die steen weg," zei Hij. "Maar, Here," protesteerde Martha, "er hangt al een lijklucht. Hij ligt er al vier dagen!" "Ik heb toch gezegd dat je, als je op Mij vertrouwt, de macht en grootheid van God zult zien?" antwoordde Jezus."

 

Overdenking van vandaag:

Eerlijkheid. De realiteit van Lazarus' dood - het verdriet, teleurstelling, vriendschap, einde, begraafplaats en stank - wordt verteld in duidelijke, eenvoudige en eerlijke waarheid. Lazarus is al lang overleden. Zijn graf is dicht. Zijn lichaam stinkt. Zijn zussen zijn teleurgesteld in Jezus' afwezigheid en traagheid. Alle naasten van Lazarus treuren om zijn overlijden.  

Al deze feiten zijn echter te vergeven voor een grotere zekerheid: Jezus en zijn glorie! Jezus is in tegenspraak met onze sterfelijke zekerheid. Tenminste, dat is wat het geloof zegt. Dus het probleem waarmee we worden geconfronteerd tijdens de bittere realiteit van de dood als het dicht bij ons thuis is, is dit: Hebben we geloof dat Jezus en zijn glorie ons een grotere zekerheid geeft?

 

Gebed:

Heilige God, zegen alstublieft degenen die ik ken en lief heb die nu treuren omdat de dood ze dicht bij hun huis geraakt heeft. Zegen ze met geloof, zodat ze kunnen geloven in de grotere zekerheid van Jezus' glorieuze terugkeer. Vader, ik vraag ook voor hoopgevend vertrouwen in diezelfde grotere zekerheid. Geef me moed, genade en geloof als ik geconfronteerd wordt met mijn eigen sterfelijkheid en de sterfelijkheid van degenen die ik lief heb. In Jezus' glorieuze naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 11:38-44

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen [aldaar] [gelegen]. Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan den steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik [dit] gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat hem heengaan."

"Opnieuw ergerde Jezus zich en hij ging naar het graf, een spelonk in de rotsen, met een steen voor de ingang. 'Haal die steen weg!' zei Jezus. 'Heer, er hangt al een lijklucht,' zei Marta, de zuster van de dode, tegen hem. 'Het is al de vierde dag!' Jezus zei tegen haar: 'Heb ik je niet gezegd dat je de glorie van God zult zien als je gelooft?' Toen haalden ze de steen weg. Jezus sloeg zijn ogen op en zei: 'Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. Ik weet dat u mij altijd verhoort, maar ik zeg dit voor de mensen om mij heen: dan zullen zij geloven dat u mij gezonden hebt.' Na deze woorden riep hij luid: 'Lazarus, kom naar buiten!' De dode kwam naar buiten: zijn handen en voeten gewikkeld in linnen banden en om zijn hoofd een zweetdoek. 'Maak hem los en laat hem gaan,' zei Jezus."

"Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. Jezus zeide: Neemt de steen weg! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan."

"Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: 'Haal de steen weg.' Marta, de zuster van de dode, zei: 'Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?' Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: 'Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.' Daarna riep hij: 'Lazarus, kom naar buiten!' De dode kwam te voorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: 'Maak de doeken los, en laat hem gaan.'"

"Bij het graf kwam de ontroering weer in Jezus op. Het graf was een grot en er lag een zware steen voor de opening. "Haal die steen weg," zei Hij. "Maar, Here," protesteerde Martha, "er hangt al een lijklucht. Hij ligt er al vier dagen!" "Ik heb toch gezegd dat je, als je op Mij vertrouwt, de macht en grootheid van God zult zien?" antwoordde Jezus. Zij haalden de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: "Vader, dank U wel dat U mijn gebed verhoort. Ik weet dat U Mij altijd hoort, maar Ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat U Mij gestuurd hebt. Daarom zeg Ik dit." Nadat Hij dit tegen Zijn Vader gezegd had, riep Hij met krachtige stem: "Lazarus! Kom naar buiten!" De gestorven man kwam uit het graf. Zijn handen en voeten waren met linnen windsels omwikkeld en er was een doek over zijn gezicht gebonden. "Haal die doek en die windsels eraf," zei Jezus, "en laat hem naar huis gaan."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

9 augustus 2026 Johannes 11:36-37
8 augustus 2026 Johannes 11:33-35
7 augustus 2026 Johannes 11:31-32
6 augustus 2026 Johannes 11:28-30
5 augustus 2026 Johannes 11:27
4 augustus 2026 Johannes 11:25-26
3 augustus 2026 Johannes 11:23-24
 

Home