Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 10 juli 2026

 

Johannes 9:39-41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden [enigen] uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde."

"Jezus zei: 'Ik ben naar deze wereld gekomen om een oordeel te vellen; de blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden.' Enkele FarizeeŽn die bij hem waren, hoorden dit. 'Zijn wij soms ook blind?' vroegen zij. Jezus zei: 'Als u blind was, was u niet schuldig; maar nu u zegt: Wij kunnen zien, blijft u schuldig.'"

"Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' Een paar FarizeeŽn die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 'Was u maar blind, 'zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'"

"Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' Een paar FarizeeŽn die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 'Was u maar blind, 'zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'"

"Jezus zei: "Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Wie geestelijk blind zijn, zullen zien. Maar wie menen geestelijk inzicht te hebben, zullen blind worden." Enkele FarizeeŽrs die erbij stonden, vroegen: "Zijn wij soms ook blind?" "Als u blind was," antwoordde Jezus, "zou u geen schuld hebben. Maar nu u beweert geestelijk inzicht te hebben, blijft u schuldig."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is de Heiland voor diegenen die zoeken naar Gods waarheid. Zolang we erkennen dat we niet alle antwoorden hebben en dat wij zijn genade en genezing nodig hebben dan is God klaar om ons super-royaal te zegenen.  

Echter, als wij onze arrogante harten laten vangen en denken dat we belangrijk zijn, dan kunnen we beter oppassen. Trots en arrogantie staan vaak in de weg van de waarheid. Dit is meer dan waar op het gebied van de geestelijke waarheid. Laten we openlijk erkennen dat we de hulp van God nodig hebben om de waarheid te onderscheiden.

 

Gebed:

Vader, zonder uw hulp zou ik de waarheid niet kunnen weten. Ik moet bekennen dat mijn wijsheid maar een korrel zand is op de kust van uw wijsheid. Dank u voor het plaatsen van Jezus op zo'n toegankelijke plaats voor mij om hem te vinden en zijn barmhartige licht te ontvangen. Geef me alstublieft de wijsheid om voor u te leven. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Johannes 9:35-41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden [enigen] uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde."

"Jezus hoorde dat ze hem de synagoge hadden uitgezet. Toen hij hem gevonden had, vroeg hij hem: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' Hij antwoordde: 'Zeg me wie het is, meneer, zodat ik in hem kan geloven.' Jezus zei: 'U hebt hem al gezien; het is degene die met u spreekt.' 'Ik geloof, Heer,' zei de man en knielde voor hem neer. Jezus zei: 'Ik ben naar deze wereld gekomen om een oordeel te vellen; de blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden.' Enkele FarizeeŽn die bij hem waren, hoorden dit. 'Zijn wij soms ook blind?' vroegen zij. Jezus zei: 'Als u blind was, was u niet schuldig; maar nu u zegt: Wij kunnen zien, blijft u schuldig.'"

"Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeen, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde."

"Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, 'zei hij. 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem, 'zei Jezus. Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer, 'en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' Een paar FarizeeŽn die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 'Was u maar blind, 'zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'"

"Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Hij zocht hem op en vroeg: "Gelooft u in de Zoon van God?" De man antwoordde: "Ik weet niet wie dat is, Here. Anders zou ik in Hem geloven." "Ik ben het," antwoordde Jezus. "Ja, Here," zei de man, "ik geloof in U." En hij knielde voor Jezus neer. Jezus zei: "Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Wie geestelijk blind zijn, zullen zien. Maar wie menen geestelijk inzicht te hebben, zullen blind worden." Enkele FarizeeŽrs die erbij stonden, vroegen: "Zijn wij soms ook blind?" "Als u blind was," antwoordde Jezus, "zou u geen schuld hebben. Maar nu u beweert geestelijk inzicht te hebben, blijft u schuldig."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

9 juli 2026 Johannes 9:35-38
8 juli 2026 Johannes 9:34
7 juli 2026 Johannes 9:30-33
6 juli 2026 Johannes 9:28-29
5 juli 2026 Johannes 9:26-27
4 juli 2026 Johannes 9:24-25
3 juli 2026 Johannes 9:18-23
 

Home