Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 9 juli 2026

 

Johannes 9:35-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem."

"Jezus hoorde dat ze hem de synagoge hadden uitgezet. Toen hij hem gevonden had, vroeg hij hem: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' Hij antwoordde: 'Zeg me wie het is, meneer, zodat ik in hem kan geloven.' Jezus zei: 'U hebt hem al gezien; het is degene die met u spreekt.' 'Ik geloof, Heer,' zei de man en knielde voor hem neer."

"Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, 'zei hij. 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem, 'zei Jezus. Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer, 'en hij boog zich voor Jezus neer."

"Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, 'zei hij. 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem, 'zei Jezus. Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer, 'en hij boog zich voor Jezus neer."

"Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Hij zocht hem op en vroeg: "Gelooft u in de Zoon van God?" De man antwoordde: "Ik weet niet wie dat is, Here. Anders zou ik in Hem geloven." "Ik ben het," antwoordde Jezus. "Ja, Here," zei de man, "ik geloof in U." En hij knielde voor Jezus neer."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus toont dat hij is wie hij zegt te zijn door zijn acties. Wanneer iedereen de genezen man in de steek laat en weert, gaat Jezus en vindt hem. De man toont dat hij een oprechte God-zoeker is, want wanneer Jezus met hem zijn identiteit deelt, aanbidt de man hem. Laten we tonen wie we zijn door onze acties en vertrouwen dat Jezus dat ook zal doen!

 

Gebed:

Liefdevolle God, dank u dat Jezus mij niet in de steek laat wanneer iedereen dat doet. Dank u voor uw standvastige trouw naar me, zelfs als niemand anders in mij gelooft. Help me mijn karakter te vormen zodat ik standvastig en trouw kan zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 9:35-41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God? Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden [enigen] uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde."

"Jezus hoorde dat ze hem de synagoge hadden uitgezet. Toen hij hem gevonden had, vroeg hij hem: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' Hij antwoordde: 'Zeg me wie het is, meneer, zodat ik in hem kan geloven.' Jezus zei: 'U hebt hem al gezien; het is degene die met u spreekt.' 'Ik geloof, Heer,' zei de man en knielde voor hem neer. Jezus zei: 'Ik ben naar deze wereld gekomen om een oordeel te vellen; de blinden zullen zien en de zienden zullen blind worden.' Enkele FarizeeŽn die bij hem waren, hoorden dit. 'Zijn wij soms ook blind?' vroegen zij. Jezus zei: 'Als u blind was, was u niet schuldig; maar nu u zegt: Wij kunnen zien, blijft u schuldig.'"

"Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeen, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde."

"Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, 'zei hij. 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem, 'zei Jezus. Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer, 'en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' Een paar FarizeeŽn die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 'Was u maar blind, 'zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'"

"Jezus hoorde wat er met de man gebeurd was. Hij zocht hem op en vroeg: "Gelooft u in de Zoon van God?" De man antwoordde: "Ik weet niet wie dat is, Here. Anders zou ik in Hem geloven." "Ik ben het," antwoordde Jezus. "Ja, Here," zei de man, "ik geloof in U." En hij knielde voor Jezus neer. Jezus zei: "Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Wie geestelijk blind zijn, zullen zien. Maar wie menen geestelijk inzicht te hebben, zullen blind worden." Enkele FarizeeŽrs die erbij stonden, vroegen: "Zijn wij soms ook blind?" "Als u blind was," antwoordde Jezus, "zou u geen schuld hebben. Maar nu u beweert geestelijk inzicht te hebben, blijft u schuldig."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 juli 2026 Johannes 9:34
7 juli 2026 Johannes 9:30-33
6 juli 2026 Johannes 9:28-29
5 juli 2026 Johannes 9:26-27
4 juli 2026 Johannes 9:24-25
3 juli 2026 Johannes 9:18-23
2 juli 2026 Johannes 9:13-17
 

Home