Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 1 juli 2026

 

Johannes 9:8-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is Die? Hij zeide: Ik weet het niet."

"Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, vroegen: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' 'Ja, hij is het,' zeiden sommigen. Maar anderen zeiden: 'Nee, hij is het niet, hij lijkt alleen maar op hem.' De man zelf zei echter: 'Ik ben het wel.' Ze vroegen: 'Hoe komt het dan dat je kunt zien?' Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, deed het op mijn ogen en zei tegen me: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had, kon ik zien.' Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet,' antwoordde hij."

"Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' De een zei: 'Ja, die is het, 'en de ander: 'Nee, maar hij lijkt er wel op.' De man zelf zei: 'Ik ben het echt.' Toen vroegen ze: 'Hoe zijn je ogen opengegaan?' Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: "Ga naar Siloam om u te wassen." Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.' Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet, 'zei hij."

"Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' De een zei: 'Ja, die is het, 'en de ander: 'Nee, maar hij lijkt er wel op.' De man zelf zei: 'Ik ben het echt.' Toen vroegen ze: 'Hoe zijn je ogen opengegaan?' Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: "Ga naar Siloam om u te wassen." Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.' Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet, 'zei hij."

"Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, waren verbaasd. "Dat is toch de blinde man die altijd zat te bedelen?" vroegen zij. "Inderdaad!" zeiden sommigen. "Nee," zeiden anderen, "het is iemand die op hem lijkt." "Ik ben het echt!" riep de man uit. "Hoe kan het dan dat u nu kunt zien?" vroegen zij. Hij antwoordde: "Er was een Man, die Jezus heette. Hij maakte wat modder, smeerde dat op mijn ogen en zei dat ik naar Siloam moest gaan om mij te wassen. Toen ik dat gedaan had, kon ik zien." "Waar is die Man dan nu?" vroegen zij. "Dat weet ik niet," zei hij."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe vaak heb je gewoon iemand beoordeeld op basis van zijn of haar uiterlijk? De mensen die verondersteld werden de buren te zijn van deze man die door Jezus genezen werd, kenden hem alleen als een etiket. Dit etiket was gebaseerd op zijn fysieke blindheid en zijn nood om te bedelen. Ze besteedden nooit genoeg tijd om verder te gaan dan het etiket van de man. Ze kenden hem niet, alleen zijn etiket. Ze namen niet de moeite om vriend met hem te zijn omdat hij een blinde bedelaar was. 

Voordat we te eigenwijs worden, laten we ons zelf vragen hoe anders we zijn! Wij moeten ons afvragen: Maak ik oneerlijke veronderstellingen over mensen op basis van uiterlijke verschijningen? Gebruik ik etiketten om mensen weg te duwen, zodat ik niet te maken heb met hen in het dagelijks leven?

 

Gebed:

Vader, vergeef me. Ik moet bekennen dat ik vaak mensen niet zie zoals u. Ik merk dat ik ze te gemakkelijk passeer gebaseerd op uiterlijke verschijningen zodat ik mezelf niet hoef te betrekken in hun leven. Vader, ik wil mijn tijd niet verspillen zorgen makend over mensen die chronisch afhankelijk zijn en niet willen veranderen.  

Maar, Hemelse Vader, ik wil niet iemand negeren die ik kan zegenen met uw genade en die u op mijn weg stuurt. Geef me alstublieft de wijsheid om een evenwicht te vinden tussen de twee antwoorden zodat ik doe wat u zou willen dat ik doe in het leven van iemand die ik ontmoet. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 9:1-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar [dit] [is] [geschied], opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden; En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende. De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is Die? Hij zeide: Ik weet het niet."

"In het voorbijgaan zag hij een man die van zijn geboorte af blind was. 'Rabbi,' vroegen zijn leerlingen hem, 'waarom is die man blind geboren? Om zijn eigen zonden of om de zonden van zijn ouders?' Jezus antwoordde: 'Zijn blindheid heeft niets te maken met zijn zonden of die van zijn ouders. Hij is blind omdat men aan hem Gods daden moet kunnen zien. Zolang het dag is, moeten we de daden verrichten van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.' Toen hij dat gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte met het speeksel modder en deed dat op de ogen van de man. 'Ga u wassen in de vijver van Siloam,' zei hij. Siloam betekent 'Gezondene'. De man ging ernaartoe en waste zich, en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, vroegen: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' 'Ja, hij is het,' zeiden sommigen. Maar anderen zeiden: 'Nee, hij is het niet, hij lijkt alleen maar op hem.' De man zelf zei echter: 'Ik ben het wel.' Ze vroegen: 'Hoe komt het dan dat je kunt zien?' Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, deed het op mijn ogen en zei tegen me: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had, kon ik zien.' Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet,' antwoordde hij."

"En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij, die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: Is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. En zij zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zeide: Ik weet het niet."

"In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet, 'was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.' Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: 'Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.' (Siloam is in onze taal 'gezondene'.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' De een zei: 'Ja, die is het, 'en de ander: 'Nee, maar hij lijkt er wel op.' De man zelf zei: 'Ik ben het echt.' Toen vroegen ze: 'Hoe zijn je ogen opengegaan?' Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: "Ga naar Siloam om u te wassen." Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.' Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet, 'zei hij."

"Jezus liep verder en zag een man die al sedert zijn geboorte blind was. Zijn discipelen vroegen: "Meester, heeft deze man zelf gezondigd of is hij blind geboren doordat zijn ouders gezondigd hebben?" "Nee," antwoordde Jezus. "Hij heeft geen zonde gedaan. En zijn ouders ook niet. Maar door hem van zijn blindheid te genezen, toont God Zijn macht. Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. Als de nacht komt, kan niemand meer iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld." Daarna spuugde Hij op de grond en maakte wat modder van stof en speeksel. Dat deed Hij op de ogen van de blinde man en zei: "Ga u wassen in de vijver van Siloam." De man ging er heen en waste zich. Toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, waren verbaasd. "Dat is toch de blinde man die altijd zat te bedelen?" vroegen zij. "Inderdaad!" zeiden sommigen. "Nee," zeiden anderen, "het is iemand die op hem lijkt." "Ik ben het echt!" riep de man uit. "Hoe kan het dan dat u nu kunt zien?" vroegen zij. Hij antwoordde: "Er was een Man, die Jezus heette. Hij maakte wat modder, smeerde dat op mijn ogen en zei dat ik naar Siloam moest gaan om mij te wassen. Toen ik dat gedaan had, kon ik zien." "Waar is die Man dan nu?" vroegen zij. "Dat weet ik niet," zei hij."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

30 juni 2026 Johannes 9:5-7
29 juni 2026 Johannes 9:4
28 juni 2026 Johannes 9:1-3
27 juni 2026 Johannes 8:56-59
26 juni 2026 Johannes 8:52-55
25 juni 2026 Johannes 8:51
24 juni 2026 Johannes 8:48-50
 

Home