Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 30 december 2025

 

MatthŽus 28:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden."

"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Jezus zagen, vielen ze voor hem op de knieŽn, maar sommigen twijfelden nog."

"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog."

"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog."

"De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar zij Jezus zouden ontmoeten. Toen zij Hem daar zagen, vielen zij voor Hem neer. Maar sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken."

 

Overdenking van vandaag:

Elf volgelingen. Wauw, wat een levendige herinnering aan de mislukking die ze geweest waren - het was zo slecht dat zelfs ťťn van hen zichzelf gedood had. Elf was zo veel minder dan twaalf. Twaalf was zo'n speciaal getal voor de mensen van God. Maar nu waren er elf. Ondanks Jezus' overwinning, was het een herinnering aan de kwetsbaarheid zonder hem.  

Hierna zie je dat ze gehoorzamen. Ze gingen naar de berg waar Jezus hun naar toe gestuurd had. Ze deden wat Jezus hen gezegd had te doen. Toen ze Jezus zagen, aanbaden ze hem. Maar zelfs dan, na de verschijning van de opstanding en belijdenis van degenen die hem gezien hadden, waren er toch nog twijfelaars: het was moeilijk om te geloven dat het echt Jezus was na alles waar ze doorheen gegaan waren; te mooi om waar te zijn.  

De opstanding van Jezus IS bijna te mooi om waar te zijn. Het staat duidelijk buiten onze ervaring en verwachting. Maar de ommezwaai, gemaakt door de gehavende en incomplete groep van elf mislukkelingen bewijst dat deze ontmoeting met Jezus na zijn opstanding hen voor eeuwig veranderde. Jezus' opstanding en leiding gaf hen een gevoel van betekenis, zekerheid, hoop en bestemming dat ze niet hadden ervaren, zelfs niet eerder dan het Kruis. En nu, nu kunnen ze vertrouwen dat hij met hen zal gaan.  

De eerste passende reactie op Jezus' overwinning op de dood, is dus hem aanbidden. Wanneer wij hem aanbidden, kunnen ook wij opnieuw wakker gemaakt worden voor het doel en de hoop die hij ons geeft. Want als we hem aanbidden, is hij niet alleen het doel van onze verering, maar is hij ook de Heer die aanwezig is en met ons zal gaan bij iedere stap op de weg.

 

Gebed:

Almachtige en levende God, ik vind mijn hoop in de opstanding van Jezus uit de dood! Wanneer ik u aanbid en prijs voor deze machtige overwinning op alle krachten die me vasthouden, ben ik vol verwondering en hoop dat ...

 

Contekst: MatthŽus 28:16-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."

"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Jezus zagen, vielen ze voor hem op de knieŽn, maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.'"

"En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

"De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'"

"De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar zij Jezus zouden ontmoeten. Toen zij Hem daar zagen, vielen zij voor Hem neer. Maar sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

29 december 2025 MatthŽus 28:12-15
28 december 2025 MatthŽus 28:11-12
27 december 2025 MatthŽus 28:9-10
26 december 2025 MatthŽus 28:6-8
25 december 2025 MatthŽus 28:1-6
24 december 2025 MatthŽus 27:62-66
23 december 2025 MatthŽus 27:57-61
 

Home