Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 19 mei 2026

 

Johannes 7:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden."

"Daarna bleef Jezus in Galilea rondtrekken; in Judea wilde hij namelijk niet komen, omdat de Joodse leiders een gelegenheid zochten om hem te doden."

"Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden."

"Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden."

"Hierna trok Jezus rond door Galilea. Hij wilde niet naar Judea, omdat de Joodse leiders erop uit waren om Hem te doden."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus blijft weg ... althans voor nu ... totdat het Gods tijd is. Jezus zal zich niet spoeden of haasten door de agenda van anderen. Hij volgt Gods tijdschema, niet die van ons of van zijn familie. Hij brengt zijn werk naar plekken waar er veel mensen zijn die Gods genade nodig hebben. Hij was verstandig en voorzichtig onder druk, maar hij stond niet toe dat de bedreigingen zijn dienen beperkten.  

Wat een krachtige boodschap voor ons vandaag: vooral voor diegenen onder ons die zichzelf soms bevinden in verschrikkelijke en moeilijke omstandigheden.

 

Gebed:

Geef me kracht, God, en een zuiver hart voor mijn reis naar u. Laat me niet afgeschrikt worden door degenen die mijn geloof proberen te verwateren of mijn gevoel van missie proberen te laten ontsporen. Tegelijkertijd, Hemelse Vader, help me de mensen om me heen te eren met respect. Geef me wijsheid om te weten hoe ik degenen eer die ik hoor te eren terwijl ik eerlijk blijf voor u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 7:1-9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden. En het feest der Joden, [namelijk] de [loof] huttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan Zijn broeders tot Hem: Vertrek van hier, en ga heen in Judea, opdat ook Uw discipelen Uw werken mogen aanschouwen, die Gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld. Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn. Gaat gijlieden op tot dit feest; Ik ga nog niet op tot dit feest; want Mijn tijd is nog niet vervuld. En als Hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef Hij in Galilea."

"Daarna bleef Jezus in Galilea rondtrekken; in Judea wilde hij namelijk niet komen, omdat de Joodse leiders een gelegenheid zochten om hem te doden. Maar het was kort voor het joodse loofhuttenfeest, en zijn broers zeiden tegen hem: 'Blijf niet hier, maar ga naar Judea; dan kunnen ook je leerlingen daar zien wat je doet. Want niemand verbergt wat hij doet, als hij bekend wil worden. Als je zulke dingen doet, laat je dan aan de wereld zien!' Want ook zijn broers geloofden niet in hem. 'Mijn tijd is nog niet gekomen,' antwoordde Jezus hun. 'Voor jullie is elke tijd geschikt. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat haar daden slecht zijn. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga er niet heen, want mijn tijd is nog niet aangebroken.' Dat was zijn antwoord en hij bleef in Galilea."

"En daarna trok Jezus rond in Galilea; want Hij wilde Zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden Hem trachtten te doden. Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. Zijn broeders dan zeiden tot Hem: Ga vanhier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die Gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien Gij zulke dingen doet, maak, dat Gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn. Gaat gij op naar het feest; Ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is. En nadat Hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea."

"Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus' broers hem aan: 'Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.' Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: 'Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.' Dat zei hij, en hij bleef in Galilea."

"Hierna trok Jezus rond door Galilea. Hij wilde niet naar Judea, omdat de Joodse leiders erop uit waren om Hem te doden. Het liep tegen de tijd van het Loofhuttenfeest. Daarom zeiden Zijn broers tegen Hem: "U moet hier niet blijven. Ga naar Judea; dan kunnen Uw volgelingen daar ook zien wat voor geweldige dingen U doet. Wie bekend wil worden, kan niet achter de schermen blijven. Als U werkelijk zo groot bent, laat het dan aan de wereld zien." Want ook Zijn broers geloofden niet dat Hij de Christus was. Jezus antwoordde hun: "Het is mijn tijd nog niet. Jullie kunnen gaan wanneer je wilt, want de wereld kan jullie niet haten. De wereld haat Mij omdat Ik haar beschuldig van slechte dingen. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga nog niet omdat mijn tijd nog niet is aangebroken." En Hij bleef in Galilea, zoals Hij had gezegd."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

18 mei 2026 Johannes 6:70-71
17 mei 2026 Johannes 6:67-69
16 mei 2026 Johannes 6:63-66
15 mei 2026 Johannes 6:60-62
14 mei 2026 Johannes 6:57-59
13 mei 2026 Johannes 6:52-56
12 mei 2026 Johannes 6:51
 

Home