Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 11 mei 2025

 

MatthŽus 10:38-39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En die zijn kruis niet [op] [zich] neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal [dezelve] verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden."

"Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard. Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden.'"

"Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden."

"Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden."

"Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden."

 

Overdenking van vandaag:

In Jezus' dagen was het kruis verre van een decoratief juweel; het kruis was iets wat afschuwelijk en schandalig was. Romeinse burgers werden niet gekruisigd. Fatsoenlijke burgers werden niet geŽxecuteerd op een kruis. Alleen het uitschot, het tuig en de gevaarlijken werden vernederd en gefolterd door kruisiging.  

In feite werden de woorden kruisigen en kruis beschouwd als zeer ruwe woorden die niet toegestaan waren in de beleefde Griekse samenleving. De Joden hadden zelfs geschriften die suggereerden dat iemand die op een kruis geplaatst was, vervloekt was door God. Dus de woorden die Jezus zei: "Neem uw kruis op" waren schokkende woorden om te horen.  

Waarom een kruis? Was er niet iets beters? Nee! Niets kan Gods liefde symboliseren, de onmenselijkheid van de mens, de lelijke macht van de zonde in de wereld, Satans haat en Gods vergeving als een kruis, als dat kruis de plaats is waar Jezus voor onze zonden betaalde en Satans meest slechte, dodelijke klap opnam. Echter in dat kruis, werden Gods rechtvaardige eisen vergenoegd en onze zonden vergeven.

 

Gebed:

Genadig God en Vader die offert, laat mij nooit bluffen over mijn daden, maar altijd kijken naar het kruis als mijn bron van gerechtigheid. Wilt u mij alstublieft door uw reinigende en ondersteunende Geest helpen om mijn leven aan u te geven. Evenals mijn hart, mijn zonde en mijn dromen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 10:36-42

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij [zullen] des mensen vijanden [worden], die zijn huisgenoten [zijn]. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet [op] [zich] neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal [dezelve] verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden. Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud [water], in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen."

"Ja, familieleden zullen vijanden van elkaar worden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard. Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden.' 'Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal het loon van een profeet krijgen. Wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal het loon krijgen dat een rechtvaardige toekomt. En wie een enkel glas koel water geeft aan een van deze kleinen omdat het een leerling van mij is ik zeg jullie: zo iemand zal zeker beloond worden.'"

"en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan."

"de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.'"

"Iemands ergste vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is niet waard mijn discipel te zijn. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt God Die Mij gestuurd heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een knecht van God is, zal dezelfde beloning krijgen als een profeet. Wie een goed man ontvangt omdat hij goed is, zal dezelfde beloning krijgen als hij. En wie jullie, die mijn discipelen zijn, een beker koud water geeft, zal zeker worden beloond."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

10 mei 2025 MatthŽus 10:34-37
9 mei 2025 MatthŽus 10:32-33
8 mei 2025 MatthŽus 10:28-31
7 mei 2025 MatthŽus 10:26-27
6 mei 2025 MatthŽus 10:24-25
5 mei 2025 MatthŽus 10:21-23
4 mei 2025 MatthŽus 10:17-20
 

Home