Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 31 januari 2025

 

MatthŽus 4:14-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali [aan] [den] weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken; Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan."

"Zo ging in vervulling wat door de profeet Jesaja gezegd is: Uw volk, Galilea, land van Zebulon en Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, land van de heidenen uw volk dat in duisternis leefde, heeft een groot licht gezien, en voor hen die in het donkere land van dedood woonden, is een licht opgegaan."

"Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.'"

"Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.'"

"Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jesaja had gezegd: "Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land Zebulon en het land Naftali, brengt Hij later glorie naar de weg van de zee aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen. Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot Licht zien; een Licht, dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen."

 

Overdenking van vandaag:

Weinig symbolen zijn beter bekend dan licht en duisternis. Hoewel ons modern vermogen om de duisternis te laten verdwijnen met een klik van een schakelaar de intensiteit van ons bestaand begrip van duisternis veranderd heeft, bestaat het nog steeds. De meeste misdaden vinden plaats tijdens duisternis. Veel kinderen hebben gevoelsmatig angst voor de duisternis. We voelen ons niet vaak op ons gemak in donkere straten.  

Toen Jezus naar de aarde kwam, was de wereld gevangen in geestelijke duisternis. De hoop van zijn mensen lag verbrijzeld in de duisternis van hun eigen falen en het onvermogen om het juk van honderden jaren van dominante naties af te gooien. Op het gebied van religie was Gods volk verzonken in diepe duisternis. Gods volk werd geleid door corrupte priesters - de SadduceeŽn, die met de Romeinen samenwerkten; en strenge FarizeeŽn, die te veeleisend waren, vaak hypocriet en een levensstijl hadden buiten het bereik voor de meesten.  

Levendig persoonlijk geloof onder de gewone mensen had een verre herinnering. Geen stem van een ware profeet kon gehoord worden. Toen Johannes gearresteerd werd, ging Jezus naar een land in duisternis om licht te brengen. Hij ging naar het meest uiteenlopende raciaal gebied van IsraŽlitisch invloed, Galilea, om het zaad te zaaien van een koninkrijk voor alle naties. Meer dan alleen maar het begin van Jezus' koninkrijk, horen we de hoop van de profeet Jesaja gerealiseerd in deze paar korte woorden in de hedendaagse geschriften: 

Naar onze zo lang aanwezige duisternis,
heeft God zijn glorieuze zonsopgang gestuurd.
Tot onze bittere nacht zonder dromen,
kwam het meest glorieuze licht van de hemel (Jesaja 9:1 parafraseringen).

 

Gebed:

Grote Verlosser en roemrijke God, ik zie in het begin van elke nieuwe dag een herinnering van uw glorieuze geschenk van Jezus. Overtuig alstublieft mijn hart dat alleen Jezus de duisternis kan verwijderen in mijn hart, in ons land en in onze wereld. Geef me ijver om deze hoop te delen met diegenen die ik ontmoet, die behoefte hebben aan het schijnen van Jezus' licht in hun duisternis. In de naam van Jezus, het Licht van de wereld bid ik. Amen.

 

Contekst: MatthŽus 4:12-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea; En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali; Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali [aan] [den] weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken; Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij ging niet in Nazaret, maar in Kafarnaum wonen, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat door de profeet Jesaja gezegd is: Uw volk, Galilea, land van Zebulon en Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, land van de heidenen uw volk dat in duisternis leefde, heeft een groot licht gezien, en voor hen die in het donkere land van dedood woonden, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te verkondigen: 'Begin een nieuw leven, want het hemelse koninkrijk is dichtbij.'"

"Toen Hij vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea. En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaum, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zeeweg, over de Jordaan, Galilea der heidenen: het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen."

"Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in KafarnaŁm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer, 'zei hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'"

"Toen Jezus hoorde dat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Hij terug naar Nazareth in Galilea. Niet lang daarna verhuisde Hij naar KapernaŁm, een stadje aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat was in overeenstemming met wat de profeet Jesaja had gezegd: "Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land Zebulon en het land Naftali, brengt Hij later glorie naar de weg van de zee aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen. Het volk dat in de duisternis voortgaat, zal een groot Licht zien; een Licht, dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen." Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. "U moet zich bekeren," zei Hij, "want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

30 januari 2025 MatthŽus 4:12-13
29 januari 2025 MatthŽus 4:11
28 januari 2025 MatthŽus 4:8-10
27 januari 2025 MatthŽus 4:5-7
26 januari 2025 MatthŽus 4:2-4
25 januari 2025 MatthŽus 4:1
24 januari 2025 MatthŽus 3:16-17
 

Home