Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 9 mei 2027

 

Lukas 8:1-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde daarna, dat Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het Evangelie van het Koninkrijk Gods; en de twaalven [waren] met Hem; En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, [namelijk] Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren; En Johanna, de huisvrouw van Chusas, den rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van haar goederen."

"Enige tijd later begon Jezus door steden en dorpen te trekken om het goede nieuws over het koninkrijk van God bekend te maken. De twaalf waren bij hem, en ook enkele vrouwen die genezen waren van bezetenheid en ziekte. Het waren Maria, bekend als Maria van Magdala, die bevrijd was van zeven demonen; Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge ambtenaar van Herodes; Susanna en vele andere vrouwen die uit eigen middelen voor Jezus en zijn leerlingen zorgden."

"Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden."

"Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden."

"Enige tijd later maakte Hij een reis langs alle steden en dorpen in dat gebied. Overal bracht Hij het goede nieuws dat het Koninkrijk van God was gekomen. Zijn twaalf discipelen en verscheidene vrouwen gingen met Hem mee. De vrouwen zorgden voor hun eten en drinken en betaalden dat allemaal uit eigen zak. Jezus had deze vrouwen uit de macht van boze geesten bevrijd en van allerlei ziekten genezen. Onder hen waren Maria van Magdala (uit wie hij zeven boze geesten had weggejaagd), Johanna (de vrouw van Chuzas, die een belangrijke funktie had in de regering van Herodes) en Suzanna."

 

Overdenking van vandaag:

Veel bijbelstudenten hebben nooit nagedacht over hoe Jezus en zijn discipelen betaalden voor hun noden als dienaren. Lucas laat het zijn lezers weten. Vrouwen die hem en de 12 vergezelden, samen met anderen, hielpen de Heiland en zijn discipelen te voorzien.  

Vele dienaren en missies van inspanningen die het werk van Christus doen van nu, stoppen omdat ze geen financiële steun kunnen vinden. Anderen die wel blijven dienen moeten waardevolle tijd en energie geven om hun werk te ondersteunen.  

Alsjeblieft, denk na over hoe je kunt helpen het werk van de Heer op het goede spoor te houden door het aanbieden van jouw steun en te danken voor het werk van de Heer vandaag.

 

Gebed:

Vader, zegen alstublieft de volgende dienaren die uw kracht en genade nodig hebben om uw werk te blijven doen ... Vader, zegen alstublieft de schrijvers van 'Wat Jezus deed!' in het delen van het leven en de liefde van Jezus met mensen over de hele wereld. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 8:1-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde daarna, dat Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het Evangelie van het Koninkrijk Gods; en de twaalven [waren] met Hem; En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, [namelijk] Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren; En Johanna, de huisvrouw van Chusas, den rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van haar goederen."

"Enige tijd later begon Jezus door steden en dorpen te trekken om het goede nieuws over het koninkrijk van God bekend te maken. De twaalf waren bij hem, en ook enkele vrouwen die genezen waren van bezetenheid en ziekte. Het waren Maria, bekend als Maria van Magdala, die bevrijd was van zeven demonen; Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge ambtenaar van Herodes; Susanna en vele andere vrouwen die uit eigen middelen voor Jezus en zijn leerlingen zorgden."

"En het geschiedde kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven met Hem, en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten."

"Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden."

"Enige tijd later maakte Hij een reis langs alle steden en dorpen in dat gebied. Overal bracht Hij het goede nieuws dat het Koninkrijk van God was gekomen. Zijn twaalf discipelen en verscheidene vrouwen gingen met Hem mee. De vrouwen zorgden voor hun eten en drinken en betaalden dat allemaal uit eigen zak. Jezus had deze vrouwen uit de macht van boze geesten bevrijd en van allerlei ziekten genezen. Onder hen waren Maria van Magdala (uit wie hij zeven boze geesten had weggejaagd), Johanna (de vrouw van Chuzas, die een belangrijke funktie had in de regering van Herodes) en Suzanna."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 mei 2027 Lukas 7:48-50
7 mei 2027 Lukas 7:44-47
6 mei 2027 Lukas 7:41-43
5 mei 2027 Lukas 7:39-40
4 mei 2027 Lukas 7:37-38
3 mei 2027 Lukas 7:36
2 mei 2027 Lukas 7:31-35
 

Home