Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 4 april 2027

 

Lukas 6:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen."

"zegen wie u vervloeken, bid voor wie u uitschelden."

"zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen."

"zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen."

"Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of Hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden."

 

Overdenking van vandaag:

Gebed heeft de kracht ons te veranderen. We kunnen veranderen als we Gods kracht zien werken in iemand die ons heeft vervloekt en/of ons pijn gedaan heeft en die persoon verandert in een beter persoon. Het zien van hun verandering helpt ons door te gaan om te veranderen om meer te zijn zoals Jezus.  

Maar zelfs wanneer mensen niet veranderen, verandert gebed ons wanneer wij onszelf aan God geven om hem te dienen. We loven hem voor de prachtige God die hij is en de ongelooflijke dingen die hij gedaan heeft als wij onszelf open stellen voor het werk van de Heilige Geest in het gebed. God kan ons hart veranderen als we proberen hem te eren door te doen wat juist is. In dit geval is het bidden voor degenen voor wie we niet van nature zouden willen bidden. Dergelijk gebed is een daad van geloof en onderwerping: "Vader, laat datgene wat bereikt is, uw wil zijn en niet mijn wil."  

Hoewel dit gebed onnatuurlijk is, zijn we onnatuurlijk! Wij zijn Gods geestelijke kinderen. Het verlossen van diegenen die verloren gaan in haat, bitterheid, woede en boosheid is belangrijk voor ons. Ons doel is dat degenen die ons mishandelden uiteindelijk hun weg vinden naar het koninkrijk en onze broeder of zuster in Christus worden. We moeten bidden!

 

Gebed:

Vader, ik weet van meerdere mensen die mij niet het beste wensen. Ze vinden het heerlijk als ik struikel. Zij zijn blij als ik pijn heb. Zij hebben vreugde in mijn mislukkingen. Vader, ik vraag u eerst of zij Jezus kunnen leren kennen en dat uw Geest hun diepste pijn zal verhelpen en zal helpen om kinderen van u te worden. Geef me kracht als ik uw aanwezigheid zoek zodat u hen kan zegenen. Help me alle wraakzucht los te laten, alle wensen voor wraak en gevormde bitterheid en kwaadaardigheid. In Jezus' naam bid ik tot u. Amen.

 

Contekst: Lukas 6:27-36

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Ik zeg ulieden, die [dit] hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten. Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen. Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet [te] [nemen]. Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van dengene, die het uwe neemt, eist niet weder. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben. En indien gij goed doet dengenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent dengenen van, welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is."

"'Tegen u die naar mij luistert, zeg ik: heb uw vijanden lief, wees goed voor wie u haten; zegen wie u vervloeken, bid voor wie u uitschelden. Als iemand u op de ene wang slaat, houd hem dan ook de andere voor; neemt iemand uw jas af, laat hem dan ook uw hemd nemen. Als iemand u om iets vraagt, geef het hem, en als iemand iets van u neemt, vraag het niet terug. Behandel de mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden. Als u alleen uw vrienden liefhebt, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars hebben hun vrienden lief! En als u alleen uw weldoeners goeddoet, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars doen dat! En als u leent aan mensen van wie u hoopt iets terug te krijgen, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Zondaars lenen ook aan zondaars om evenveel terug te krijgen! Nee, heb uw vijanden lief, wees goed voor ze en leen zonder iets terug te verwachten. Uw loon zal groot zijn, u zult kinderen zijn van de Allerhoogste. God zelf is immers ook goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.'"

"Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is."

"Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is."

"Luister, allemaal! Heb uw vijanden lief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen. Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of Hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Als iemand u een klap in uw gezicht geeft, laat hem dan begaan en verdedig u niet. Als iemand uw mantel afpakt, geef hem dan ook uw hemd. Als iemand u iets vraagt, geef het hem. Als u iets wordt afgepakt, probeer dan niet het terug te krijgen. Wilt u dat anderen goed voor u zijn? Wees dan zelf ook goed voor hen. Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen. En als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon. Als u geld leent aan mensen die het u kunnen terugbetalen, wat voor bijzonders is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen het terug te krijgen. Weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hij is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Veroordeel niemand; want anders komt het op uw eigen hoofd terecht. Neem niemand iets kwalijk. Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

3 april 2027 Lukas 6:27
2 april 2027 Lukas 6:26
1 april 2027 Lukas 6:25
31 maart 2027 Lukas 6:24
30 maart 2027 Lukas 6:22-23
29 maart 2027 Lukas 6:21b
28 maart 2027 Lukas 6:21a
 

Home