Lees meer...

Christelijke Overdenking:

Handelingen 2:23

"Hij werd overeenkomstig het raadsbesluit en de voorkennis van God uitgeleverd, en u hebt hem door goddeloze mensen aan het kruis laten slaan, laten doden."

 
Lees meer...

Wat Jezus deed:

Markus 3:28-30

"Ik verzeker u: wat voor kwaad de mensen ook begaan en hoe erg ze God ook lasteren, het zal hun allemaal vergeven worden, maar als iemand de heilige Geest lastert, kan hij nooit meer vergeving krijgen; dat is een schuld voor altijd.' Jezus zei dat, o

 
Lees meer...

Christelijke Quote:

William Cowper

"Sommige mensen zullen misschien het medeleven uit hun hart wegsturen, maar God zal het nooit doen."

 
Lees meer...

Bijbelvers:

Spreuken 24:14

"Mijn zoon, honing is gezond en zoet. Weet wel: wat honing is voor de mond, dat is wijsheid voor je leven. Als je die gevonden hebt, kun je vol hoop de toekomst tegemoet zien, dan word je niet in je verwachtingen teleurgesteld."

 

Christelijke Afbeeldingen:

Ware liefde

Ware liefde

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

→  Verstuur als E-card!

→  Download afbeelding!

Nieuw
Jezus mijn herderBlijf kalm en bidGa en zondig niet meerRun to JesusDe liefde van Christus
Populair
Vaders' handGod heelt je gebroken hartEen geweldige vrouwVruchten van de GeestDe lach komt in de morgen

→  Ga naar alle afbeeldingen!