Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 18 september 2026

 

Filippensen 2:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk [zie] ook op hetgeen der anderen is." (Flp 2:3-4 STV)

"Doe niets uit eigenbelang of ijdelheid maar wees bescheiden en acht anderen belangrijker dan uzelf. Laat ieder niet alleen de belangen van zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen."

"zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder [lette] ook op dat van anderen."

"Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander."

"Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet."

 

Overdenking van vandaag:

Herinner jij je één van de eerste vragen in de bijbel? "Waar is je broer Abel?" Waarop Kaïn reageerde: "Ben ik mijn broers hoeder?" Paulus' antwoord is een duidelijk en onmiskenbaar ja! We moeten kijken naar het belang van anderen en niet alleen naar het onze.

 

Gebed:

Vader, leer mij uw gezin lief te hebben zoals u dat doet. Ik zit zo gevangen in en laat mij zo afleiden door mijn eigen wereld en mijn eigen problemen, dat ik vergeet de gekwetste mensen om me heen op te merken. Help me om meer bewust en meer afgestemd te worden op hun behoeften, zodat u hen kunt helpen door mij heen. In de machtige naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 september 2026 Efeziërs 5:8
16 september 2026 Jakobus 3:13
15 september 2026 1 Johannes 4:16
14 september 2026 Filippensen 2:1-2
13 september 2026 1 Petrus 3:8
12 september 2026 Filippensen 4:4
11 september 2026 Psalm 121:1-2
 

Home