Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 14 september 2026

 

Filippensen 2:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed [en] van een gevoelen zijnde." (Flp 2:1-2 STV)

"Als dus in onze verbondenheid in Christus vermaning en liefdevolle bemoediging, gemeenschap van Geest en gevoelens van genegenheid en meeleven u iets zeggen, maak mij dan volmaakt blij door eensgezind te zijn, door één te zijn in liefde, gelijkgezind en één in streven."

"Indien er dan enig beroep [op u gedaan mag worden] in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt [dan] mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,"

"Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest."

"Als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef (één van hart en ziel) naar echte eenheid."

 

Overdenking van vandaag:

Onze oproep om onszelf offerend te onderwerpen aan anderen begint niet met ons offer, maar met Gods zegen. De werkelijke grammaticale constructie van deze verklaring is meer nauwkeurig vertaald door elke "als" te veranderen in "sinds"!  

Wij zijn geroepen tot eenheid in geest en doel nadat we al deze zegeningen hebben ontvangen door in Jezus te zijn! We worden aangemoedigd door verenigd te zijn met Christus. Wij worden getroost door zijn liefde. Wij delen in vriendschap met de Heilige Geest. We hebben tederheid en mededogen ontvangen.  

Dus waarom kunnen we dat niet met onze christelijke familie delen en een manier vinden om samen in harmonie in zijn Koninkrijk te leven?

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig Vader, u hebt me zo rijkelijk gezegend in Jezus. Open mijn ogen om te zien hoe de mensen in mijn geestelijke familie het nodig hebben om dezelfde zegeningen te ontvangen van mij. In de naam van Jezus en voor de genade die hij mij ruimschoots gegeven heeft, bid ik met dankzegging in mijn hart. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 september 2026 1 Petrus 3:8
12 september 2026 Filippensen 4:4
11 september 2026 Psalm 121:1-2
10 september 2026 Jesaja 46:4
9 september 2026 Titus 2:2
8 september 2026 Psalm 143:10
7 september 2026 Kolossensen 1:28
 

Home