Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 5 september 2026

 

MatthŽus 28:18-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen." (Mt 28:18-20 STV)

"Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.'"

"En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

"Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'"

"Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd."

 

Overdenking van vandaag:

Laatste woorden! De laatste woorden van een ouder aan een kind dat gaat studeren ... De laatste woorden van een geliefde aan het bed van iemand die sterft ... De laatste woorden van een vriend voor het vertrek naar een afgelegen plaats ...  

Deze laatste woorden zijn met zorg gekozen, omdat ze een blijvende impact hebben. Jezus' laatste woorden zijn onze opdrachten. "Maak alle volkeren tot mijn discipelen!" Om dit te doen, benadrukt hij: "Je moet gaan waar ze zijn, ze dopen en ze dan leren om te doen wat ik jou geleerd heb om te doen." De woorden zijn niet moeilijk te begrijpen, dus wat doen we om te gehoorzamen aan die laatste commando's?

 

Gebed:

Vader aan wie alle volkeren hun hoop ontlenen, gebruik uw Geest om in mij een passie te wekken om uw genade te delen met anderen. Trek me uit mijn veiligheidszone en laat me in uw ondersteunende en offerende genade komen zodat ik anderen kan helpen u te leren kennen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 september 2026 2 TimothŽus 1:13-14
3 september 2026 Jesaja 48:17
2 september 2026 Psalm 119:64
1 september 2026 Spreuken 22:6
31 augustus 2026 Psalm 95:6-7
30 augustus 2026 EfeziŽrs 2:19
29 augustus 2026 Galaten 3:28
 

Home