Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 7 september 2026

 

Kolossensen 1:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;" (Col 1:28 STV)

"Christus is het die wij bekendmaken, en daarbij vermanen we iedereen en leren we iedereen met al de wijsheid die ons gegeven is, want wij willen iedereen tot volmaaktheid brengen in Christus."

"Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn."

"Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen."

"Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft."

 

Overdenking van vandaag:

Ons doel als christen is niet te gehoorzamen aan één of andere wet, om ons te houden aan een aantal regels of enkel volgeling te zijn van een tucht. Ons doel als christen is gelijkvormig gemaakt te worden tot het karakter en het dienen van Jezus.  

Dit is het werk van de Geest in ons (2 Kor. 3:18) zoals Paulus hier duidelijk maakt en op andere plaatsen (Galaten 4:19), dit is zijn doel in het werken met anderen. Zou dit ook niet ons werk zijn als ouders, vrienden en geestelijke leiders?

 

Gebed:

Heilige Heer, maak mijn hart, mijn woorden, mijn leven, mijn dienen en mijn daden gelijkvormig aan die van Jezus. Ik wil dat hij mijn Heer is, niet alleen in mijn woorden, maar ook in mijn leven. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 september 2026 Johannes 14:23
5 september 2026 Matthëus 28:18-20
4 september 2026 2 Timothëus 1:13-14
3 september 2026 Jesaja 48:17
2 september 2026 Psalm 119:64
1 september 2026 Spreuken 22:6
31 augustus 2026 Psalm 95:6-7
 

Home