Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 31 augustus 2026

 

Psalm 95:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort," (Ps 95:6-7 STV)

"Kom, laten wij neerknielen, ons buigen, ons neerwerpen voor de Heer. Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze God, wij zijn zijn volk; hij is de herder, wij zijn de kudde. Luister toch naar wat hij nu te zeggen heeft:"

"Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!"

"Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem:"

"Kom, laten wij op de grond neervallen, ons buigen en knielen voor de HERE, Die ons heeft gemaakt. Hij is onze God en wij horen bij het volk dat Hij leidt. Als schapen volgen wij Hem. Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt."

 

Overdenking van vandaag:

Aanbidding is meer dan ons hart, ziel en woorden aan God geven. Het gaat ook om onze houding. Wanneer we de genade begrijpen die God ons heeft gegeven om zijn kinderen genoemd te worden, wat anders kunnen we doen dan buigen of knielen voor hem in zijn majesteit en macht. Wij komen tot hem, een overwinnende heerser, onszelf gevende in volle overgave. Maar God kiest om ons zachtmoedig te behandelen als een liefdevolle herder die ernaar verlangt om voor ons te zorgen. Dergelijke genade leidt ons ertoe om te buigen en te knielen in oprechte aanbidding.

 

Gebed:

Herder van mijn ziel, ik kom tot u, zoekende naar uw bescherming en rust als één van uw schapen. Vaak ben ik gehaast en word ik gestuurd door de druk en verleidingen van het leven. Maar ik kom tot u, mezelf gevende om gebruikt te worden tot uw glorie - niet alleen vandaag, maar voor de rest van mijn leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 augustus 2026 Efeziërs 2:19
29 augustus 2026 Galaten 3:28
28 augustus 2026 Johannes 6:29
27 augustus 2026 Jesaja 26:3
26 augustus 2026 Romeinen 12:4-5
25 augustus 2026 Psalm 119:165
24 augustus 2026 Psalm 116:1-2
 

Home