Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 29 augustus 2026

 

Galaten 3:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus." (Ga 3:28 STV)

"Het doet er niet meer toe of u Jood bent of Griek, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Want samen vormt u een eenheid in Christus Jezus."

"Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus."

"Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen–u bent allen één in Christus Jezus."

"Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw; want in Christus Jezus zijn wij één geworden."

 

Overdenking van vandaag:

Zou het niet geweldig zijn als we alle muren konden afbreken die ons scheiden - op raciaal, sociaal, economisch en sekse gebied. De apostel Paulus probeerde alleen dat zijn hele leven te doen: het afbreken van de muren die mensen verdeelden door hen naar Jezus en het kruis te brengen.  

Er zijn geen plekken van superioriteit of inferioriteit aan de voet van het kruis, enkel een plek voor diegenen die de macht van God ontdekken, weergegeven in opoffering en Gods liefde, zelfs getoond tijdens een aanval van de menselijke wreedheid.  

Hoewel de krachten van cultuur en menselijk egoïsme altijd manieren vinden om ons te scheiden, moeten wij niet vergeten dat in Jezus, en alleen in Jezus, we één kunnen zijn.

 

Gebed:

Vergeef me God, als ik vooroordelen en achterdocht de kans heb gegeven waardoor ik niet ten volle kan genieten van vriendschap met degenen die u erkend als uw kinderen. Ik bid dat mijn leven een voorbeeld zal zijn van verlossing en eenheid als ik probeer uw kinderen lief te hebben zoals u doet. In de naam van Jezus, die tijdens zijn sterven voor eenheid bad, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 augustus 2026 Johannes 6:29
27 augustus 2026 Jesaja 26:3
26 augustus 2026 Romeinen 12:4-5
25 augustus 2026 Psalm 119:165
24 augustus 2026 Psalm 116:1-2
23 augustus 2026 Psalm 94:18-19
22 augustus 2026 Romeinen 8:32
 

Home