Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 26 augustus 2026

 

Romeinen 12:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden." (Ro 12:4-5 STV)

"Ons lichaam, dat een eenheid is, bestaat uit veel delen en al die delen hebben een verschillende functie. Op dezelfde manier vormen wij met ons allen een lichaam door onze eenheid met Christus, en we zijn ieder afzonderlijk als delen van dat lichaam met elkaar verbonden."

"Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander."

"Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen."

"Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar."

 

Overdenking van vandaag:

Eén van de belangrijkste feiten van het christendom is het behoren. Ik behoor! Ik behoor tot God. Ik behoor tot Jezus. Ik behoor tot Jezus' lichaam, de kerk. Ik heb een plaats en een doel in dat lichaam. Ik behoor! Ik ben nodig! Ik heb een taak te doen! Ik behoor!

 

Gebed:

Help me Vader, de plaats te vinden waar ik verondersteld word te passen in uw lichaam. Tot dan beloof ik dat ik allerlei manieren van dienen probeer zodat uw Geest, en niet alleen mijn eigen voorkeur, me zal leiden naar de plaats die u voor mij heeft om te dienen. Dank u dat u mij een plaats geeft waar ik behoor. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 augustus 2026 Psalm 119:165
24 augustus 2026 Psalm 116:1-2
23 augustus 2026 Psalm 94:18-19
22 augustus 2026 Romeinen 8:32
21 augustus 2026 Psalm 42:8
20 augustus 2026 Psalm 16:8
19 augustus 2026 1 Johannes 5:12
 

Home