Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 23 augustus 2026

 

Psalm 94:18-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt." (Ps 94:18-19 STV)

"Steeds als ik dacht te bezwijken, hield uw liefde me staande. Als ik ten einde raad was, beurden uw troostende woorden me op."

"Als ik dacht: Mijn voet wankelt dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o HERE. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel."

"Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel."

"Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon, ervoer ik de kracht van Uw goedheid en liefde, HERE. Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden."

 

Overdenking van vandaag:

Wij zijn verbaasd over de uitgestrektheid van Gods bereik, de indrukwekkende breedte van zijn macht en de glorieuze overweldiging van zijn majesteit.  

Een extra waarheid, ongelooflijk als het mag lijken, is Gods persoonlijke nabijheid bij ons. Hij kiest ervoor om ons te kennen en om actief betrokken te zijn bij de beproevingen en triomfen waarmee we elke dag geconfronteerd worden.  

Hoe zal vandaag, of morgen, anders zijn omdat jij je bewust bent van zijn aanwezigheid en gezelschap? Welk verschil maakt het om te weten dat hij je ondersteunt wanneer je uitglijdt of dat zijn troost in de buurt is wanneer angst groeit?

 

Gebed:

Liefdevolle God, die overal is maar altijd dichtbij, luister alstublieft naar mijn hart. Ik ben overweldigd door uw aanwezigheid dichtbij mij en in mij. De steun die u brengt wanneer ik onder druk sta, de kracht die u geeft wanneer ik zwak ben, de moed die u geeft wanneer ik ben aangevallen, en de hoop die u mij ingeprent hebt wanneer alles hopeloos lijkt - deze geschenken van uw aanwezigheid zijn kostbaar voor mij. Zonder uw aanwezigheid zou ik niet weten waar te gaan of de reden waarom ik hier ben. Dank u dat u mij kent. Ik verheug me op een dag dat ik u ken zoals u mij vandaag kent. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 augustus 2026 Romeinen 8:32
21 augustus 2026 Psalm 42:8
20 augustus 2026 Psalm 16:8
19 augustus 2026 1 Johannes 5:12
18 augustus 2026 Filippensen 1:21
17 augustus 2026 2 Korinthiėrs 10:17-18
16 augustus 2026 2 Korinthiėrs 7:1
 

Home