Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 16 augustus 2026

 

2 Korinthiėrs 7:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods." (2Co 7:1 STV)

"Dat is ons beloofd, vrienden. Laten we ons dan zuiveren van alles wat ons naar lichaam en ziel bezoedelt, en ons volledig wijden aan God in eerbied voor hem."

"Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods."

"Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen."

"Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan Hem te geven."

 

Overdenking van vandaag:

In een wereld vol van afleiding en verleiding, is reinheid moeilijk. Zelfs meer dan moeilijk, de roep voor reinheid wordt vaak vergeten en genegeerd.  

"Gewone genade" (Judas 1:4) wordt vervangen door een roep voor hartstochtelijke leven. Terwijl we niet willen inleveren voor de rechtvaardigheid van een zaak, moeten we ook niet vergeten dat onreinheid door luiheid of gebrek aan inzet of eenvoudige rebellie besmettelijk zijn voor degenen die beweren christen te zijn en onze invloed kapot maken voor de toekijkende wereld.

 

Gebed:

Zuiver mijn hart, mijn leven, mijn lichaam, mijn invloed, God. Mogen mijn woorden en mijn gedachten onberispelijk zijn naar u gericht zijn. Ik wil heilig zijn zoals u heilig bent en u eren zoals u alleen de eer waardig bent. U alleen bent God! Door Jezus vraag ik het U. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 augustus 2026 Romeinen 14:8
14 augustus 2026 Openbaring 3:14 and 20
13 augustus 2026 Efeziėrs 2:10
12 augustus 2026 1 Korinthiėrs 6:19-20
11 augustus 2026 Psalm 119:14
10 augustus 2026 Psalm 46:1
9 augustus 2026 Lukas 12:6-7
 

Home