Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 31 juli 2026

 

Johannes 1:12-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn." (Joh 1:12-13 STV)

"aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren."

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn."

"Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God."

"Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God."

 

Overdenking van vandaag:

Wij leven in een tijd en een cultuur van rechten. "Ik heb het recht om ...". Vul maar in. Maar we hebben niet het recht om een kind van God te zijn. Dat recht is ons door Gods genade gegeven.  

Het heeft God heel veel gekost om ons dat recht te kunnen geven. Jezus kwam naar de aarde, leefde, stierf en werd uit de dood opgewekt. Wij ontvangen deze genade door geloof: God geeft ons een nieuwe geboorte wanneer wij in Jezus vertrouwen als Heer en gedoopt worden en opnieuw geboren door de kracht van de Heilige Geest (Joh. 3:3-7; Titus 3:3-7).  

Uit God geboren worden, van boven geboren worden, "opnieuw" geboren worden, is het geschenk van adoptie in Gods familie en geeft ons al de rechten van erfgenamen in het huis van God (Gal. 3:26-4:7).  

Dus laten wij deze genade, deze zegen, deze adoptie, dit recht niet als vanzelfsprekend beschouwen! Wij zijn nu Gods kinderen (1 Joh. 3:1-3). Laten wij dank zeggen voor deze genade en leven zoals we horen.

 

Gebed:

Abba Vader, dank u voor het toevoegen van mij aan uw familie. Moge mijn leven uw invloed, karakter, genade, heiligheid, medelijden, rechtvaardigheid en liefde uitstralen. Ik wil zijn zoals u, Vader. Dus, aangezien ik in uw familie werd geboren door de kracht van uw Heilige Geest, vul mij alstublieft met uw Geest, zodat ik meer op u zal lijken in alles dat ik doe en zeg vandaag. In de naam van mijn oudere broer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 juli 2026 MatthŽus 5:14-16
29 juli 2026 Psalm 119:93
28 juli 2026 Filippensen 3:14
27 juli 2026 HebrŽen 12:1
26 juli 2026 HebrŽen 11:1
25 juli 2026 Psalm 119:60
24 juli 2026 Psalm 112:5
 

Home