Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 29 juli 2026

 

Psalm 119:93

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik zal Uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt." (Ps 119:93 STV)

"Nooit zal ik uw opdracht vergeten, want uw woorden hielden mij in leven."

"Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt."

"In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, daardoor houdt u mij in leven."

"Nooit zal ik Uw wetten vergeten, want juist door die wetten hebt U mij het leven weer gegeven."

 

Overdenking van vandaag:

Net zoals de regels die ouders hebben voor jonge kinderen - niet drinken wat in het gootsteenkastje staat, niet op de straat spelen, niet vanachter geparkeerde auto's de straat op lopen ... - is Gods leiding er niet om ons te beperken, maar om ons te beschermen.  

Zijn geboden, zowel de stimulerende als ontzeggende zijn voor onze bescherming en volmaaktheid. Hierdoor vinden we leven en kunnen we het ook behouden. (het oude testament kent allerlei reinheidswetten die onbegrijpelijk waren, totdat wij duizenden jaren nadat ze waren opgeschreven begonnen te begrijpen wat bacteriŽn en virussen zijn. Maar al die tijd daarvoor werden de Israelieten beschermd door Gods geboden terwijl zij niet werkelijk begrepen waarom God hen die wetten had gegeven.

 

Gebed:

Heilige Heer, help mij om uw woorden als leven te beschouwen. Ik weet dat u uw geboden en uw verzoek om heiligheid heeft gegeven om mij te zegenen en te beschermen. Zet uw Geest in om mijn hart minder koppig te maken en mijn leven meer overeenkomstig uw wil. In de naam van Jezus en door zijn kracht vraag ik het. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 juli 2026 Filippensen 3:14
27 juli 2026 HebrŽen 12:1
26 juli 2026 HebrŽen 11:1
25 juli 2026 Psalm 119:60
24 juli 2026 Psalm 112:5
23 juli 2026 MatthŽus 19:14
22 juli 2026 MatthŽus 16:15-16
 

Home