Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 22 juli 2026

 

Matthëus 16:15-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods." (Mt 16:15-16 STV)

"Hij vroeg hen: 'En jullie, voor wie houden jullie mij?' Simon Petrus gaf als antwoord: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!'"

"Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!"

"Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 'U bent de messias, de Zoon van de levende God, 'antwoordde Simon Petrus."

"En jullie dan?" vroeg Hij. "Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik?" Simon Petrus zei: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God."

 

Overdenking van vandaag:

Er is geen andere naam onder de hemel die ons kan redden (Handelingen 4:12). We moeten Jezus belijden voor mensen, wetende dat wanneer we dat doen, we er zeker van kunnen zijn dat hij belijdenis voor ons zal doen voor de Vader in de hemel. Jezus Christus is de Zoon van God, onze Heiland en Heer.  

Misschien weten we niet alle theologische ernst achter deze woorden - tenslotte, Petrus wist het niet toen hij Jezus als Christus erkende - maar we kunnen een belofte maken hem te kennen en te volgen tot we meer weten. Jezus vraagt ons ons hart te openen voor zijn heerschap en de reis aan te gaan naar kennis die meer volledig is en ervaring met hem.

 

Gebed:

Levende God en de Heilige Vader, ik geloof dat u Jezus stuurde als uw Zoon om me te redden. Ik erken dat ik wil dat Jezus Heer van mijn leven is omdat ik geloof dat hij uw zoon en mijn Heiland is. Het is door uw Zoon, de beloofde Christus in de geschriften, en in Jezus' naam dat ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 juli 2026 Psalm 119:30
20 juli 2026 1 Johannes 1:7
19 juli 2026 Jesaja 41:10
18 juli 2026 Psalm 119:7
17 juli 2026 Romeinen 1:16
16 juli 2026 Kolossensen 2:9-10
15 juli 2026 Jakobus 1:21
 

Home