Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 16 juli 2026

 

Kolossensen 2:9-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;" (Col 2:9-10 STV)

"Want in hem, in zijn lichaam, woont God volledig, en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid."

"want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht."

"Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld."

"Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht."

 

Overdenking van vandaag:

Als je Jezus' adres had geweten in Nazareth rond AD 20, had je naar dat huis kunnen gaan en gezegd kunnen hebben: "God woont hier!"  

Hoewel de leer dat Jezus volledig God en volledig mens is, bijna onmogelijk is om volledig te begrijpen, is het de ontzagwekkende realiteit van genade. (God ontdeed zich volledig van al zijn goddelijke privilege (Fil. 2:5-7).  

God koos ervoor net als ons te worden, omdat we niet als hem konden worden. God kwam omlaag naar ons, omdat we niet naar hem konden opstijgen. God kwam in Jezus naar ons in volheid zodat we volledig in hem kunnen zijn.

 

Gebed:

Almachtige God, ik erken dat u te groot voor mij bent om te begrijpen. Maar zo prachtig en machtig en majestueus als u bent, uw genade is nog groter. Dank u voor het sturen van Jezus zodat ik u kan leren kennen. Dank u voor het sturen van Jezus zodat ik vergeven kan worden. Dank u voor het sturen van Jezus zodat ik thuis kan komen bij u en voor eeuwig kan leven.  

Dank u Jezus, voor uw komst om mij te verlossen en dat u daarna terugkeerde naar de Vader waardoor ik met hem kan spreken hem via u. In uw naam Jezus, en door uw genade, bid ik onbevreesd tot onze Vader. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 juli 2026 Jakobus 1:21
14 juli 2026 Johannes 15:10
13 juli 2026 Filippensen 2:9-11
12 juli 2026 Matthëus 4:4
11 juli 2026 Jeremia 32:17
10 juli 2026 Filippensen 1:6
9 juli 2026 Efeziërs 3:20-21
 

Home