Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 13 juli 2026

 

Filippensen 2:9-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders." (Flp 2:9-11 STV)

"Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieŽn zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer."

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!"

"Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer, 'tot eer van God, de Vader."

"Daarom heeft God Hem de hoogste plaats gegeven en Hem een naam gegeven, die Hem boven alles plaatst, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieŽn zal buigen en openlijk zal erkennen tot eer van God de Vader, dat Jezus Christus de Here is."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer Jezus wordt verheven, wanneer zijn naam wordt geprezen en zijn glorie erkend, wordt God vereerd en gezegend. Lof aan de glorieuze naam van Jezus van Nazareth, onze grote Messias de Christus, Heiland, Zoon van God en overwinnende Koning!

 

Gebed:

Edele Heiland, Jezus Christus, mijn Heer, uw naam is geweldig! Uw offer voor mijn zonde was zo liefdevol en genereus. Ik ben zo dankbaar dat onze Vader u uit de dood liet opstaan en dat ik, door u, in staat zal zijn bij God en u te zijn en u voor eeuwig te aanbidden! U bent glorieus, Jezus mijn Heer! In uw glorieuze naam breng ik deze lof aan God. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 juli 2026 MatthŽus 4:4
11 juli 2026 Jeremia 32:17
10 juli 2026 Filippensen 1:6
9 juli 2026 EfeziŽrs 3:20-21
8 juli 2026 Psalm 138:2
7 juli 2026 Psalm 18:30
6 juli 2026 MatthŽus 24:35
 

Home