Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 8 juli 2026

 

Psalm 138:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt." (Ps 138:2 STV)

"Ik zal neerknielen, mijn gezicht naar uw heiligdom, en u prijzen om uw liefde, om uw trouw. Want u doet uw woord gestand, u houdt uw naam in ere."

"Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt."

"mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam."

"In Uw heilige tempel wil ik op mijn knieŽn gaan en Uw naam eren om Uw goedheid, liefde en trouw. Want U hebt terwille van Uw eigen grote naam al Uw beloften ingelost."

 

Overdenking van vandaag:

Voor christenen is Gods tempel ťťn van twee gerelateerde dingen: of het lichaam van de christen (1 Kor. 6:19-20) of de groep van mensen die zijn kerk zijn (1 Kor. 3:16). Vanwege de tekortkomingen van mensen die onze kerken vormen, zijn velen hyper-critisch over hun schijnheiligheid.  

Maar Gods kerk is kostbaar voor hem en het dient kostbaar voor ons te zijn. Iedereen die zijn kerk kapot maakt zal volledig vernietigd worden. Gods trouw aan zijn mensen wordt gezien in zijn behoud van de kerk door alle verwoestingen en vervolgingen in de geschiedenis en zijn geduld met de niet volmaakte mensen die in zijn kerk zijn. Maar God is nog steeds het centrum van de kerk en hij alleen zal worden verheven. De kerk wordt nog steeds beheerst door zijn woord en niet alleen hun eigen wil.

 

Gebed:

Heilige en onvergelijkbare God, ik prijs u voor uw standvastige liefde en trouw die blijkt uit uw behoud van uw kerk door alle jaren van de geschiedenis heen. Ik zal uw kerk koesteren en alles doen wat ik kan om het te helpen groeien en volwassen te worden om meer als Jezus te zijn. Ik erken dat u en u alleen verheven zal worden boven alle andere dingen en dat de kerk nooit belangrijker mag worden dan uw geopenbaarde wil in uw woord. Geef me de moed om zuiver te zijn voor u, zelfs als de kerk, waarbij ik betrokken ben, u niet volledig eert. Door Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 juli 2026 Psalm 18:30
6 juli 2026 MatthŽus 24:35
5 juli 2026 Jesaja 12:4
4 juli 2026 Psalm 33:12
3 juli 2026 Spreuken 14:34
2 juli 2026 Jeremia 17:9-10
1 juli 2026 Romeinen 12:3
 

Home