Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 9 juli 2026

 

EfeziŽrs 3:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, [zeg] [ik], zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen." (Efe 3:20-21 STV)

"Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken: aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen."

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!"

 

Overdenking van vandaag:

Van alle namen voor God in de bijbel, is dit mijn favoriet: "Hij die in staat is om onmetelijk meer te doen." Onze God is dezelfde God die de Rode Zee uit elkaar deed gaan en 5000 mensen voedde op een groene heuvel, met slechts een paar broden en vissen.  

Hij verlangt meer te doen dan we kunnen vragen of bedenken! Helaas hebben de meesten van ons hem niet echt een uitdaging gegeven met onze slappe dromen en oppervlakkige gebeden. Laten we grote dromen dromen voor God. En dan stand houden voor de uitvoering die meer is dan we ons kunnen voorstellen!

 

Gebed:

Almachtige en grote God, doe in onze dagen wat u gedaan hebt in het verleden. Geef ons vertrouwen om te geloven en verbaas ons vervolgens hoe kortzichtig ons vertrouwen echt was. Geef ons visie om uw plan te zien en vertrouwen dat u ernaar verlangt grotere dingen te doen. We vragen dit, niet voor onszelf of onze reputatie, maar voor uw glorie en de redding van onze wereld. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 juli 2026 Psalm 138:2
7 juli 2026 Psalm 18:30
6 juli 2026 MatthŽus 24:35
5 juli 2026 Jesaja 12:4
4 juli 2026 Psalm 33:12
3 juli 2026 Spreuken 14:34
2 juli 2026 Jeremia 17:9-10
 

Home