Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 7 juli 2026

 

Psalm 18:30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(18–31) Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen." (Ps 18:30 STV)

"Wat deze God doet is volmaakt, de Heer kun je op zijn woord vertrouwen; een schild is hij voor wie bij hem schuilen."

"Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen."

"Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen."

"De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt."

 

Overdenking van vandaag:

God is een schild wiens woord kan worden vertrouwd. Zijn weg is niet alleen juist, maar het is ook leven-gevend. Echter, we moeten toevlucht in hem nemen wanneer zijn feilloos woord en zijn perfecte manier zegeningen zullen worden en zijn aanwezigheid ons gaat zegenen als ons schild. Onze loyaliteit, vertrouwen en afhankelijkheid moeten vrijwillig in hem geplaatst worden en levens moeten gegeven worden door te leven volgens feilloos woord.

 

Gebed:

God van onze vaderen, Abraham, Izaäk en Jakob, ik vertrouw mijn ziel en toekomst aan u toe. U bent mijn kracht en schild. Alstublieft, bescherm en bewaak mij, mijn familie en uw kerk tegen de duivel. Houd ons alstublieft fysiek veilig, geestelijk levend en moreel rechtop wanneer wij u deze zomer dienen en ernaar streven uw wil te eren door uw woord te gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 juli 2026 Matthëus 24:35
5 juli 2026 Jesaja 12:4
4 juli 2026 Psalm 33:12
3 juli 2026 Spreuken 14:34
2 juli 2026 Jeremia 17:9-10
1 juli 2026 Romeinen 12:3
30 juni 2026 Zacharia 14:9
 

Home