Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 23 maart 2024

 

Romeinen 3:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;" (Ro 3:23-24 STV)

"alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus."

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus."

"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost."

"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd."

 

Overdenking van vandaag:

Ongeacht hoe hard wij proberen, hoe goed wij zijn en hoe veel wij werken, we kunnen nooit goed genoeg zijn voor de enige standaard die belangrijk is - de glorie van de Almachtige God. Gelukkig vereist God niet van ons dat we ons anders voordoen dan we zijn - perfect, vlekkeloos en heilig.  

Integendeel, God maakt ons om zo te zijn (vgl. Kolossenzen 1:21-23) door genade, door de gave van zijn Zoon die onze gratie verwierf en ons zijn gerechtigheid gaf (2 Korinthiėrs 5:21). Prijs God. Prijs onze Heiland, Jezus Christus. Laten we nu leven met Jezus als onze Heer, niet om onze verlossing te verdienen of te verzekeren, maar om hem te danken voor wat hij ons zo royaal gegeven heeft!

 

Gebed:

Meest dierbare en heilige Vader, alles wat ik kan zeggen voor uw prachtige genade is dank u! Weet alstublieft dat, hoewel deze woorden ontoereikend zijn, ze oprecht zijn. Vader, ik kijk ernaar om in de rest van mijn leven u te laten zien hoezeer ik alles waardeer wat u voor mij heeft gedaan. In Jezus' glorieuze naam, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 maart 2024 Lukas 3:22
21 maart 2024 Romeinen 3:21-22
20 maart 2024 Efeziėrs 3:20-21
19 maart 2024 Handelingen 3:19-20
18 maart 2024 2 Korinthiėrs 3:18
17 maart 2024 Filippensen 3:17
16 maart 2024 Johannes 3:16-17
 

Home