Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 1 juli 2026

 

Romeinen 12:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft." (Ro 12:3 STV)

"Met een beroep op het voorrecht dat God me gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u: overschat uzelf niet, maar laat u in uw denken leiden door bescheidenheid. Norm is het geloof naar de maat waarin God dit aan ieder gegeven heeft."

"Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld."

"Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven."

"Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf; bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt."

 

Overdenking van vandaag:

Trots gaat vooraf aan een val! Probeer deze twee waarheden af te wegen: "Ik moet niet vol trots zijn, maar ik moet begrijpen hoezeer God mij belangrijk vindt." Het is niet gemakkelijk. Satan kan gebruik maken van kleinering die we op onszelf uitvoeren. Ik noem dat het waardeloze-worm-syndroom, onszelf ontmoedigen en ons weerhouden onze giften te gebruiken en onze waarde voor God weten voor koninkrijk-werk. 

Aan de andere kant, trots neemt God uit het beeld en schrijft elke bijdrage aan Gods koninkrijk aan ons toe en niet aan God. Zowel drager zijn van het beeld van God en deel zijn van gevallen menselijkheid is meer dan een theologische kwestie; het is de dagelijkse strijd van een discipel. Maar we houden het juiste evenwicht door die Ene te prijzen die ons tot zijn kind gemaakt heeft en ons opgenomen heeft in zijn familie.

 

Gebed:

Heilige Vader, als uw kind, gered door de prijs van Jezus' leven, weet ik dat er van mij gehouden wordt en dat ik waardevol voor u ben. Ik weet dat u me mogelijkheden en geschenken hebt gegeven om te gebruiken voor uw glorie en om uw kerk te zegenen.
Maar Vader, ik wil nimmer denken dat mijn vaardigheden op een of andere manier verbonden zijn met mijn superioriteit of werk. Ik weet dat u mij de talenten, vaardigheden en ervaringen gegeven hebt die mij vormden, dus vertegenwoordig mij alstublieft voor uw heerlijkheid.  

Maar Vader, ik wil nooit dat de glorie die bereikt wordt door uw schenkingen me doet stijgen of me berooft van het besef dat ik ben wat ik ben, ik heb wat ik heb, en ik doe wat ik doe, dankzij uw genade en uw gulle giften. Mag ik ooit uw nederig maar waardevolle kind zijn, werkende in uw koninkrijk. Ik bid in de naam van Jezus, mijn oudere broer en uw Zoon. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 juni 2026 Zacharia 14:9
29 juni 2026 Psalm 138:8
28 juni 2026 2 Petrus 3:9
27 juni 2026 Matthëus 16:25
26 juni 2026 Leviticus 19:18
25 juni 2026 Jeremia 23:24
24 juni 2026 2 Thessalonicensen 3:3
 

Home