Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 30 juni 2026

 

Zacharia 14:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een." (Zac 14:9 STV)

"De Heer zal koning zijn over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn, en zijn naam de enige naam."

"En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige."

"En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam."

"En de HERE zal koning zijn over de hele wereld. Dan zal de HERE de enige zijn; alleen Hij zal worden aanbeden."

 

Overdenking van vandaag:

"Uw wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel." Jezus heeft ons geleerd te bidden voor de dag dat de Here de erkende Koning zal zijn over de hele aarde. Wij verheugen ons erop, omdat ons geloof echt zal worden getoond en de Here zelf verheerlijkt zal worden zoals hij zou moeten.  

In een wereld van godslastering, een wereld waar Gods naam is zwartgemaakt, zal elke knie buigen en elke tong bekennen dat hij niet alleen de HEER Yahweh is, maar dat hij ook onvergelijkbaar is zonder rivaal, dat zijn naam de enige naam is die eerbied, eer en lof waardig is.

 

Gebed:

Grote Almachtige HERE, Yahweh, werk alstublieft om uzelf glorie te brengen, niet alleen in mij, maar in uw mensen, en in onze tijd van de geschiedenis. Met heel mijn hart bid ik ervoor dat uw naam aanbeden wordt op de hele aarde. Doe machtige werken die uw gezag en heerschappij tonen om uw mensen te helpen. Uw mensen kunnen anderen ertoe brengen uw naam aan te roepen en uw genade te prijzen. In Jezus' heilige en waardevolle naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 juni 2026 Psalm 138:8
28 juni 2026 2 Petrus 3:9
27 juni 2026 Matthëus 16:25
26 juni 2026 Leviticus 19:18
25 juni 2026 Jeremia 23:24
24 juni 2026 2 Thessalonicensen 3:3
23 juni 2026 Jesaja 40:31
 

Home