Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 28 juni 2026

 

2 Petrus 3:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." (2Pe 3:9 STV)

"De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen."

"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen."

"De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

"Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen."

 

Overdenking van vandaag:

Maranatha - O Heer, kom! Deze kreet van de vroege kerk, vooral in tijden van beproeving, vervolging en moeilijkheden moet worden getemperd met de herinnering dat er een verloren wereld om ons heen is - van wie velen beste vrienden en familie zijn.  

Onze passie voor de komst van de Heer moet worden geëvenaard door onze passie om zijn genade te delen met degenen die nog niet "tot inkeer zijn gekomen" en hun leven niet veranderd hebben om de Heer te dienen, die stierf om ze leven te geven. Laten we onze plicht nakomen en zijn werk doen totdat hij komt. Zijn werk om anderen tot berouw en redding in hem te brengen.

 

Gebed:

Grote en geduldige God, gebruik alstublieft al uw kracht en genade om mijn dierbaren en beste vrienden tot berouw te brengen zodat, wanneer Jezus verschijnt, ze kunnen delen in mijn vreugde en uw heil. In de naam van Jezus de enige Redder bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 juni 2026 Matthëus 16:25
26 juni 2026 Leviticus 19:18
25 juni 2026 Jeremia 23:24
24 juni 2026 2 Thessalonicensen 3:3
23 juni 2026 Jesaja 40:31
22 juni 2026 Psalm 121:7-8
21 juni 2026 Psalm 91:1
 

Home