Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 22 maart 2024

 

Lukas 3:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!" (Lu 3:22 STV)

"de heilige Geest daalde in zichtbare gedaante, als een duif, op hem neer en uit de hemel klonk een stem: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.'"

"en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen."

"en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'"

"ging de hemel open en streek de Heilige Geest als een duif op Hem neer. Een stem uit de hemel zei: "U bent Mijn Zoon, die Ik liefheb. Mijn hart verheugt zich in U."

 

Overdenking van vandaag:

God sprak deze prachtige woorden tot zijn Zoon toen Jezus gedoopt werd. God voelt hetzelfde bij ons wanneer we het voorbeeld van onze Heiland volgen en ook gedoopt worden! Jezus giet zijn Geest over ons uit (Titus 3:4-7) wat garandeert dat wij Gods kinderen zijn (zie Efeziėrs 1:13-14).  

Ongeacht wat Satan ons mag aandoen om ons te laten twijfelen (zie Lukas 4:3), we kunnen vol vertrouwen weten dat wij Gods geliefde kinderen zijn, met wie hij zeker tevreden is! Dankzij de Geest kunnen we God onze Abba Vader noemen (Galaten 4:6) wetende dat de Geest voor ons bemiddelt en maakt zelfs onze onuitsprekelijke gedachten bekend bij onze Vader (Romeinen 8:26-27).

 

Gebed:

Abba Vader, ik dank u dat u mij tot uw kind gemaakt heeft en me een erfgenaam maakt van uw genadig erfenis. Geef mij alstublieft vertrouwen om de leugens van Satan te weerstaan, die mij probeert te laten twijfelen over mijn relatie met u. Dank u voor uw Geest die ook nu helpt door voor mij te bemiddelen wanneer ik bid. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 maart 2024 Romeinen 3:21-22
20 maart 2024 Efeziėrs 3:20-21
19 maart 2024 Handelingen 3:19-20
18 maart 2024 2 Korinthiėrs 3:18
17 maart 2024 Filippensen 3:17
16 maart 2024 Johannes 3:16-17
15 maart 2024 Genesis 3:15
 

Home